Samsung YH-820MC user manual download (Page 4 of 30)

Languages: Finnish
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 30
Akun latauslaitteen turvallisuus
6
7
Akun lataaminen
FIN
!
!
MUISTUTUS
S HK ISKUVAARA. L AVAA
Latauslaitteen sis ll olevat erist m tt m t
osat saattavat aiheuttaa s hk iskun.
l avaa latauslaitteen koteloa turvallisuutesi
takaamiseksi.
Lue t m k ytt ohje latauslaitteen k yt n aikana
ilmenevien ongelmien ehk isemiseksi.
V
a
r
o
i
t
u
s
K
ä
yt
ä
latauslaitetta kaukana vedenl
ä
hteist
ä
tuli- ja s
ä
hk
ö
iskuvaaran v
ä
ltt
ä
miseksi.
M
u
i
s
t
u
t
u
s
- S
ä
hk
ö
iskun v
ä
ltt
ä
miseksi k
ä
yt
ä
latauslaitetta vain sellaisella pistorasialla, joka vastaa liittimen
pistokkeen muotoa.
- Tarkista, ett
ä
latauslaitteen pistoke on kokonaan pistorasian sis
ä
ll
ä
.
Soittimen mukana toimitetaan latauslaite.
Kytke latauslaite pistorasiaan.
USB-kaapelin ilmaisinvalo muuttuu vihre
ä
ksi, kun
lataus on valmis.
Kun akku ladataan ensimm
ä
isen kerran, lataus
kest
ää
noin 3 tuntia.
Akun latausaika tavallisessa k
ä
yt
ö
ss
ä
on
noin 2,5 tuntia.
M
u
i
s
t
u
t
u
s
- Tulipalon v
ä
ltt
ä
miseksi
ä
l
ä
lataa yli 12 tuntia.
Ä
l
ä
kytke samaan pistorasiaan useita laitteita.
-
Ä
l
ä
k
ä
yt
ä
viallista akkua tai latauslaitetta.
- Kun k
ä
yt
ä
t ladattavaa akkua ensimm
ä
ist
ä
kertaa tai usean
kuukauden k
ä
ytt
ö
tauon j
ä
lkeen, lataa se ensin t
ä
yteen.
- Lataaminen liian pitk
ää
n lyhent
ää
akun ik
ää
.
- Ladattava akku on kulutusosa, ja sen kapasiteetti alenee asteittain.
- Akun k
ä
ytt
ö
i
ä
n pident
ä
miseksi k
ä
yt
ä
t
ä
yteen ladattua akkua, kunnes se on t
ä
ysin tyhjentynyt, ja
lataa se sitten uudelleen ennen k
ä
ytt
öä
. Jos lataat akun, joka ei ole t
ä
ysin tyhjentynyt,
akun toiminta-aika lyhenee. T
ä
ss
ä
tapauksessa lataa ja pura akku t
ä
ysin
useaan kertaan.
-
Ä
l
ä
p
ää
st
ä
metalliesineit
ä
, esimerkiksi kaulakoruja tai kolikoita, kosketuksiin latauslaitteen ja sis
ää
nrakennetun
akun liitinten
(metalliosien) kanssa.
Seurauksena voi olla tulipalo tai s
ä
hk
ö
isku.
-
Ä
l
ä
koske latauslaitteeseen m
ä
rin k
ä
sin.
SELECT
MENU
D I G I TA L A U D I O P L AY E R Y H - 8 2 0
R E C
Sample
This manual is suitable for devices