Samsung YH-820MC user manual download (Page 25 of 30)

Languages: Finnish
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 30
49
Satunnais- ja uudelleensoitto
FIN
Diaesityksen katsominen
48
Valitse Menu-valikosta VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -painikkeil-
la Settings-vaihtoehto ja paina sitten SELECT-painiketta.
1
Valitse VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -painikkeilla Repeat.
2
Valitse SELECT-painikkeella Repeat Off, One, All tai Shuffle.
Valitse haluttu tila ja siirry sitten p
ää
valikkoon painamalla MENU-painiketta.
Off: Valitse t
ä
m
ä
kuunnellaksesi nykyisen toistoluettelon kappaleita
yksi kerrallaan annetussa j
ä
rjestyksess
ä
.
One (
): Valitse t
ä
m
ä
vain yhden raidan toistamiseksi jatkuvasti.
All (
): Valitse t
ä
m
ä
nykyisen toistoluettelon kaikkien raitojen toistamiseksi jatkuvasti.
Shuffle (
): Valitse t
ä
m
ä
kaikkien tallennettujen raitojen toistamiseksi satunnaisessa
j
ä
rjestyksess
ä
.
3
Settings
EQ-Off
SRS settings
Record Settings
Repeat-
Off
Paina MENU-painiketta.
Valitse Menu-valikosta Photo ja paina SELECT-painiketta.
1
Valitse
VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -painikkeilla
Slide Show.
2
Siirry VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -painikkeilla halutun
kuvatiedoston kohdalle ja paina sitten SELECT-painiketta.
Valittu diaesitys n
ä
ytet
ää
n.
Diaesityst
ä
katsoessasi voit s
ää
t
ää
taustamusiikin voimakkuutta painamalla VIERITYS
YL
Ö
SP
Ä
IN/VIERITYS ALASP
Ä
IN -painikkeita.
Kun katsot diaesityst
ä
, voit siirty
ä
edelliseen n
ä
ytt
öö
n painamalla MENU-painiketta.
3
Photo
Albums
Slide Show
Slide Show
LJA.ppl
jay.ppl
ihmiset.ppl
H
u
o
m
a
u
t
u
s
- Diaesitystiedostoja voi luoda ja editoida Multimedia Studiossa.
Katso lis
ä
tietoja
Multimedia Studion k
ä
ytt
ä
minen
-aiheen kohdasta
Albumien tekeminen
diaesityksiksi
.
- Musiikkia toistetaan vain, jos musiikki on liitetty albumin editoimisen yhteydess
ä
.
- Diaesityksen katselu voi olla hidasta, jos olet valinnut liian monta tiedostoa tai kuvatiedostot
ovat liian suuria.
Sample
This manual is suitable for devices