Samsung YH-820MC user manual download (Page 24 of 30)

Languages: Finnish
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 30
47
Kuvatiedostojen katseleminen
FIN
MP3-tiedostojen tallentaminen
46
H
u
o
m
a
u
t
u
s
- Katso
Multimedia Studion k
ä
ytt
ä
minen
-aiheen kohdasta
Kuvien l
ä
hett
ä
minen
ohjeet
kuvien siirt
ä
miseksi soittimeen.
Paina MENU-painiketta.
Valitse Menu-valikosta Photo ja paina SELECT-painiketta.
1
Valitse
VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN
-painikkeilla Albums.
2
Siirry VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -painikkeilla halutun
kuvatiedoston kohdalle ja paina SELECT-painiketta.
Valittu kuvatiedosto tulee n
ä
kyviin.
Voit siirty
ä
edelliseen n
ä
ytt
öö
n painamalla MENU-painiketta katsoessasi kuvatiedostoa.
Paina
-painiketta edellisen kuvan katsomiseksi.
Paina
-painiketta seuraavan kuvan katsomiseksi.
3
Photo
Albums
Slide Show
Albums
meri.jpg
maa.jpg
taivas.jpg
1
Kytke Music-tilassa linjatulokaapeli laitteen linjatuloliit nt
n ja ulkoisen audiolait-
teen linjatasoiseen l ht liit nt
n.
H
u
o
m
a
u
t
u
s
- Jos akussa ei ole tarpeeksi varausta, soitin ei koodaa tiedostoa t
ä
ysin.
- S
ää
d
ä
ulkoisen audiol
ä
hteen
ää
nenvoimakkuus sopivaksi ja koodaa se.
Jos
ää
nenvoimakkuus on liian suuri,
ää
nenlaatu saattaa olla heikko.
LINE-IN
HOLD
MIC
2
Paina REC-painiketta ja pid se painettuna.
Parhaillaan ulkoisella laitteella toistettava musiikki tallennetaan MP3-tiedostoksi.
3
Paina REC-painiketta.
Ää
nitys pys
ä
htyy ja tiedosto luodaan.
Tiedostot tallennetaan ja ne saavat nimen Line-in0001.mp3, Line-in0002.mp3 ja niin
edelleen.
MP3-tiedostot lis
ä
t
ää
n automaattisesti Library-kirjastoon.
Soitinta voi k ytt
tallentamaan suoraan ulkoisesta
nil hteest , esimerkiksi CD-soittimesta, kaset-
tisoittimesta, kotistereoista tai radiosta.
Sample
This manual is suitable for devices