Samsung YH-820MC user manual download (Page 23 of 30)

Languages: Finnish
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 30
45
FIN
Voice-sanelu
ää
nitys
H
u
o
m
a
u
t
u
s
- Vaikka asettaisit n
ä
ytteenottotaajuuden ja bittinopeuden suuremmaksi, sanelu
ää
nitys palaa ole-
tusasetukseen 8 kHz, 32 kbps
-
Jokainen sanelutiedosto voi olla jopa 180 minuuttia pitk
ä
.
1
Paina REC-painiketta pitk
n sanelu
nityk-
sen aloittamiseksi.
Paina REC-painiketta.
Ää
nitys pys
ä
htyy ja tiedosto luodaan.
Tiedostot tallennetaan ja ne saavat nimen Voice0001.mp3,
Voice0002.mp3 ja niin edelleen.
MP3-tiedostot lis
ä
t
ää
n automaattisesti Library-kirjaston Voice
Rec -kansioon.
2
Voice rec
0003.mp3
00:00:06
8kHz: 32kbps
Rec level 8
Rec
Musiikin selailu
44
Valitse Voice-sanelutiedosto Voice Recordings -valikosta, paina SELECT-painiket-
ta ja pid se painettuna.
Siirry Play Options -n
ä
ytt
öö
n.
1
Valitse Play Options -n
ä
yt
ö
ss
ä
VIERITYS YL
Ö
SP
Ä
IN/VIERITYS ALASP
Ä
IN -
painikkeilla haluttu toistovaihtoehto ja paina SELECT-painiketta.
Play: Valittu nimike toistetaan.
Delete: Valittu nimike poistetaan.
Cancel: Siirry takaisin edelliseen n
ä
ytt
öö
n.
2
l
Play Options (Voice Recordings) (toistovaihtoehdot, sanelu
nitykset)
Play
Play option
Delete
Cancel
Valitse Library-kohdassa VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -painikkeilla
Voice Recordings -vaihtoehto ja paina sitten SELECT-painiketta.
Tallennettu sanelutiedosto tulee n
ä
kyviin.
1
Paina
√»
- tai SELECT-painiketta halutun tiedoston kohdalla.
Valitun tiedoston toisto k
ä
ynnistyy.
2
l
Voice-sanelutiedostojen haku ja valinta
Library
Tracks
Genres
Playlists
Voice Rec
Voice 0001
Voice 0002
Voice 0003
Voice Rec
Sample
This manual is suitable for devices