Samsung YH-820MC user manual download (Page 22 of 30)

Languages: Finnish
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 30
Musiikin selailu
42
43
Musiikin selailu
FIN
Valitse nimike Playlists-luettelosta, paina SELECT-painiketta ja pid se painettuna.
Siirry Play Options -n
ä
ytt
öö
n.
1
Valitse Play Options -n yt ss VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -
painikkeilla haluttu toistovaihtoehto ja paina SELECT-painiketta.
To Mobile Playlist:
Valittu nimike siirret
ää
n Mobile Playlist -toistoluet-
teloon.
Cancel: Siirry takaisin edelliseen n
ä
ytt
öö
n.
2
l
Play Options (Playlists) (toistovaihtoehdot, toistoluettelot)
To Mobile Playlist
Play option
Peruutus
Library
Albums
Tracks
Genres
Playlists
Mobile Playlist
New Songs
Playlists
037.Misi-Forever
009 Jini-Love Affair
027 Jack-Takin Care
009 Kelvin-Taylor
New Songs
Valitse Library-hakemistossa VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -
painikkeilla Playlists-vaihtoehto ja paina sitten SELECT-painiketta.
1
Valitse toistettava toistoluettelo ja paina sitten SELECT-painiketta.
Tallennetut tiedostot ilmestyv
ä
t valittuun toistoluetteloon.
2
l
Toistoluettelon valinta
Paina SELECT-painiketta halutun tiedoston kohdalla.
Valitun tiedoston toisto k
ä
ynnistyy.
3
Play: Valittu nimike toistetaan.
Jos valitset [Play]-vaihtoehdon kohdassa Artist, Album tai Genre, kaikki esitt
ä
j
ää
(artist),
albumia tai musiikkilajia (genre) vastaavat nimikkeet toistetaan.
To Mobile Playlist:
Valittu nimike lis
ä
t
ää
n Mobile Playlist -toistoluetteloon.
Jos valitset Add To Mobile Playlist -vaihtoehdon Artist-, Album- tai Genre-kohdassa, kaik-
ki esitt
ä
j
ää
, albumia ja musiikkilajia vastaavat nimikkeet lis
ä
t
ää
n Mobile Playlist -tois-
toluetteloon.
Cancel: Siirry takaisin edelliseen n
ä
ytt
öö
n.
Valitse Artist, Album, Track tai Genre, paina SELECT-painiketta ja pid se painet-
tuna.
Siirry Play Options -n
ä
ytt
öö
n.
Valitse Play Options -n yt ss VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -
painikkeilla haluttu toistovaihtoehto ja paina SELECT-painiketta.
1
2
l
Play Options(Artist, Album, Tracks, Genres) (toistoase-
tukset, esitt j , albumi, raidat, genret)
play
Play option
To Mobile Playlist
Cancel
H
u
o
m
a
u
t
u
s
- Mobile Playlist on laitteessa aina oleva toistoluettelo. Laitteeseen tallennetut kappaleet voi helposti
lis
ä
t
ä
Mobile Playlist -luetteloon tai poistaa siit
ä
.
Sample
This manual is suitable for devices