Samsung YH-820MC user manual download (Page 20 of 30)

Languages: Finnish
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 30
Hakeminen musiikkitiedostoista
38
39
Valikkotila
FIN
Siirry Menu-valikkotilaan painamalla MENU-painiketta.
Valitse haluamasi valikkoyksikk
ö
VIERITYS YL
Ö
SP
Ä
IN/VIERITYS ALASP
Ä
IN -painikkeilla ja
paina sitten hetken ajan SELECT-painiketta.
H
u
o
m
a
u
t
u
s
- Menu-tilassa voit poistua alavalikosta painamalla Menu-painiketta.
Now playing: N
ä
ytt
ää
parhaillaan toistettavan kappaleen.
Library: Hakee ja valitsee toistettavaa musiikkia.
Photo
:
Katso tallennetut kuvatiedostot tai diaesitykset
Settings: Muuta asetuksia.
H
u
o
m
a
u
t
u
s
- VBR-tiedosto (vaihtuva bittinopeus): MP3-tiedosto, jonka pakkaussuhde vaihtelee.
- Vaikka painaisit
-painiketta VBR-tiedoston toiston aikana 5 sekunnin kuluessa toiston aloittamises-
ta, edellist
ä
kappaletta ei v
ä
ltt
ä
m
ä
tt
ä
toisteta.
- Todellinen toistoaika ja laitteessa n
ä
kyv
ä
aika saattavat erota toisistaan VBR-tiedostoja toistettaessa.
Paina toiston aikana
,
-painikkeita ja pid
ä
ne painettuna siirty
ä
ksesi nopeasti eteen-
tai taaksep
ä
in parhaillaan toistettavan tiedoston sis
ä
ll
ä
.
l
Tietyn kohdan hakeminen PLAY-tilassa
Paina toiston aikana hetken ajan
-painiketta toistoluettelon seuraavan raidan tois-
tamiseksi.
Paina
-painiketta 5 sekunnin kuluessa toiston alkamisesta siirty
ä
ksesi edelliseen
raitaan ja toistaaksesi sen. Paina
-painiketta 5 sekunnin kuluttua toiston alkamisesta
toistaaksesi nykyisen raidan alusta.
l
Musiikkitiedostojen hakeminen PLAY-tilassa.
Paina
,
-painikkeita taukotilassa siirty
ä
ksesi toistoluettelon edelliseen tai seuraavaan
raitaan ja toistaaksesi sen automaattisesti.
l
Musiikkitiedostojen hakeminen PAUSE-tilassa.
Sample
This manual is suitable for devices