Samsung YH-820MC user manual download (Page 2 of 30)

Languages: Finnish
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 30
Soittimen kytkeminen tietokoneeseen
................................................................................................................
12
USB-ajurin manuaalinen asennus
......................................................................................................................
16
USB-kaapelin irrottaminen
..................................................................................................................................
18
Alustaminen PC:ss
..........................................................................................................................................
19
Recovery Utilities -palautusty kalujen k ytt
....................................................................................................
20
Music Studion k ytt minen
................................................................................................................................
21
Tiedoston lataus
............................................................................................................................................
21
Albumin tekeminen
........................................................................................................................................
22
Audiotiedostojen muuntaminen
....................................................................................................................
23
Tallennetun tiedoston siirtäminen tietokoneelle
............................................................................................
24
Music Studion ohjeen (Help) katsominen
..........................................................................................................
25
Multimedia Studion asentaminen
......................................................................................................................
26
Multimedia Studion käyttäminen
........................................................................................................................
28
Multimedia Studion ohjeen (Help) katsominen
..................................................................................................
35
3
Sisältö
FIN
Sisältö
2
Musiikin selailu
..................................................................................................................................................
40
Musiikkitiedostojen etsiminen ja lisääminen
..................................................................................................
40
Play Options(Artist, Album, Tracks, Genres) (toistoasetukset, esittäjä, albumi, raidat, genret)
....................
42
Toistoluettelon valinta
....................................................................................................................................
43
Play Options(Playlist) (toistovaihtoehdot, toistoluettelo)
................................................................................
43
Voice-sanelutiedostojen haku ja valinta
........................................................................................................
44
Play Options(Voice Recordings) (toistovaihtoehdot, saneluäänitykset)
........................................................
44
Voice-saneluäänitys
..........................................................................................................................................
45
MP3-tiedostojen tallentaminen
..........................................................................................................................
46
Kuvatiedostojen katseleminen
............................................................................................................................
47
Diaesityksen katsominen
....................................................................................................................................
48
l
Lis toiminnot
l
Soittimen k ytt
Musiikin toisto
....................................................................................................................................................
36
Hold-pitotoiminto / Toistosilmukka
......................................................................................................................
37
Hakeminen musiikkitiedostoista
........................................................................................................................
38
Valikkotila
..........................................................................................................................................................
39
Turvallisuusohjeita
................................................................................................................................................
4
Akun latauslaitteen turvallisuus
............................................................................................................................
6
Akun lataaminen
..................................................................................................................................................
7
Ominaisuudet
......................................................................................................................................................
8
Osat
..................................................................................................................................................................
10
N ytt
................................................................................................................................................................
10
S
dinten sijainti
................................................................................................................................................
11
l
Soittimen k ytt
l
Asiakastuki
Vianetsint
..........................................................................................................................................................
61
Tekniset tiedot
....................................................................................................................................................
63
Satunnais- ja uudelleensoitto
............................................................................................................................
49
Taajuuskorjaimen asetukset
..............................................................................................................................
50
SRS-asetukset
....................................................................................................................................................
51
Recording Settings (tallennusasetukset)
............................................................................................................
52
Backlight (taustavaloasetus)
..............................................................................................................................
52
Contrast (kontrastiasetus)
..................................................................................................................................
53
N yt n virrans
st asetukset
............................................................................................................................
53
Fader-tehoste
....................................................................................................................................................
54
Power Off (sammutusasetus)
............................................................................................................................
55
Language Settings (kieliasetukset)
....................................................................................................................
55
Oletusasetusten palauttaminen
..........................................................................................................................
56
Soittimen tiedot
..................................................................................................................................................
56
I
K yt n valmistelu
l
Kytkent tietokoneeseen
Sample
This manual is suitable for devices