Samsung YH-820MC user manual download (Page 27 of 30)

Languages: Finnish
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 30
53
Contrast (kontrastiasetus)
FIN
Recording Settings (tallennusasetukset)
52
Valitse Menu-valikosta VIERITYS YL
Ö
SP
Ä
IN/VIERITYS ALASP
Ä
IN -
painikkeilla Settings-vaihtoehto
ja paina sitten SELECT-painiketta.
1
Valitse VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -painikkeilla Contrast.
2
Paina SELECT-painiketta, kunnes haluttu n
ä
yt
ö
n
kontrasti tulee n
ä
kyviin.
N
ä
yt
ö
n kontrastia s
ää
t
ä
v
ä
n Contrast-asetuksen s
ää
t
ö
alue on 0
- 4.
3
SRS settings
Record Settings
Backlight-3sec
Contrast-
2
Settings
Valitse Menu-valikosta VIERITYS YL
Ö
SP
Ä
IN/VIERITYS ALASP
Ä
IN -painikkeilla
Settings-vaihtoehto
ja paina sitten SELECT-painiketta.
1
Valitse VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -painikkeilla P.saver-n ytt .
2
Paina SELECT-painiketta, kunnes haluttu n yt n vir-
rans
st n sammutusaika tulee n kyviin.
Off (pois)
15 sec
30 sec
45 sec
1 min
Kun valittu aika kuluu musiikin toiston aikana, n
ä
ytt
ö
siirtyy
virrans
ää
st
ö
tilaan. Virrans
ää
st
ö
tilassa musiikin toisto
jatkuu, mutta musiikkitietoja ei n
ä
ytet
ä
n
ä
yt
ö
ll
ä
.
Paina
√»
-painiketta virrans
ää
st
ö
tilassa normaaliin tois-
ton
ä
ytt
öö
n palaamiseksi.
3
Record Settings
Backlight-3sec
Contrast-2
P.Saver-
3sec
Settings
N
ä
yt
ö
n virrans
ää
st
ö
asetukset
Valitse Menu-valikosta VIERITYS YL
Ö
SP
Ä
IN/VIERITYS ALASP
Ä
IN -
painikkeilla Settings-vaihtoehto ja paina sitten SELECT-painiketta.
1
Valitse VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -painikkeilla Backlight.
2
Paina SELECT-painiketta, kunnes haluttu taus-
tavalon palamisasetus tulee n kyviin.
Off (pois), 3, 5, 10, 15, 30 sekuntia ja Always (aina) ovat mahdolliset
taustavalon palamisajan asetukset.
3
EQ-Off
SRS settings
Record Settings
Backlight-
3sec
Settings
Valitse Menu-valikosta VIERITYS YL
Ö
SP
Ä
IN/VIERITYS ALASP
Ä
IN -painikkeil-
la Settings-vaihtoehto ja paina sitten SELECT-painiketta.
1
Valitse VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -painikkeilla Record Settings
ja paina sitten SELECT-painiketta.
2
Valitse VIERITYS YL SP IN/VIERITYS ALASP IN -painikkeilla Sampling (n yt-
teenottotaajuus) ja Bit Rate (bittinopeus) ja valitse sitten haluttu tallennusasetus
painamalla hetken SELECT-painiketta.
Tee haluttu asetus loppuun ja siirry sitten p
ää
valikkoon painamalla MENU-painiketta.
Sampling: Joka kerta kun painat Select-painiketta, valinta vaihtuu v
ä
lill
ä
32KHz ja 44KHz.
Bit Rate: Joka kerta kun painat Select-painiketta, valinta vaihtuu seuraavasti:
96
128
160 kbps.
Suuremman bittinopeuden lukeman valinta tuottaa paremman laadun, mutta k
ä
ytt
ää
enem-
m
ä
n muistitilaa.
3
EQ-Off
SRS settings
Tallennusasetukset
Sampling-
44khz
Bit Rate-128kbps
Record Settings
Settings
H
u
o
m
a
u
t
u
s
- Voice-sanelu
ää
nityksen voi tehd
ä
ainoastaan asetuksella 8 kHz, 32
kbps.
Repeat-Off
Backlight (taustavaloasetus)
Sample
This manual is suitable for devices