Samsung YH-820MC user manual download (Page 8 of 30)

Languages: Hungarian
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 30
A lejátszó csatlakoztatása a számítógéphez
14
15
A lejátszó csatlakoztatása a számítógéphez
HU
Az USB meghajtó ellenôrzése
Az USB meghajtó ellenôrzése
Windows 2000/XP:
1) Control Panel (Vezérlôpult)
System (Rendszer)
Hardware (hardver)
Device Manager (Eszközkezelô)
Disc drives (Lemezmeghajtók)
Samsung YH-820
2) Control Panel (Vezérlôpult)
System (Rendszer)
Hardware (hardver)
Device Manager (Eszközkezelô)
Universal Serial Bus Controller
YH-820 Mass Storage Device
Ha az USB meghajtót nem ismeri fel a számítógép, lapozzon a következô oldalra.
7
SELECT
MENU
D I G I TA L A U D I O P L AY E R Y H - 8 2 0
R E C
Csatlakoztassa az USB kábel egyik végét a számítógép hátoldalán az USB aljzathoz.
Az USB kábel másik végét csatlakoztassa a lejátszó alján található
USB aljzathoz, és csatlakoztassa az akkumulátor töltôt a fali aljzathoz.
l
Ha az USB kezelôprogram telepítése alatti parancsvégrehajtáskor vagy inicializáláskor kihúzza a
számítógépbôl az USB kábelt, elôfordulhat, hogy a továbbiakban a számítógép helytelenül mûködik.
4
Az USB kezelôprogram telepítésekor a „
Samsung YH-820 USB Device
” felirat
jelenik meg a Rendszerjellemzôk [
System Properties
]
Eszközkezelô
[
Device Manager
] képernyôn.
6
3
Az USB kezelôprogram telepítése egy új eszköz keresésére vonatkozó üzenettel kezdôdik.
Telepítés alatt a képernyôn nem látható képernyô-kijelzés.
Az eszközkezelôben ellenôrizheti, hogy a telepítés sikeresen lezajlott-e.
5
I
A lejátszó csatlakoztatása a számítógéphez USB kábellel
Töltô
USB kábel
Lejátszó
PC
Sample
This manual is suitable for devices