Samsung YH-820MC user manual download (Page 4 of 30)

Languages: Hungarian
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 30
Biztonsági elôírások az akkumulátortöltô használatához
6
7
Tudnivalók az akkumulátor töltésével kapcsolatban
HU
!
!
FIGYELEM
Áramütés veszélye! Ne nyissa fel a burkolatot!
A töltô belsejében található szigeteletlen alkatrészek
érintése áramütést okozhat.
A saját biztonsága érdekében ne nyissa fel a burkolatát.
Használatba vétel elôtt olvassa el ezt az útmutatót, így
elkerülheti a töltô használatakor felmerülô problémákat.
Figyelmeztetés
- A töltôt ne használja víz közelében, az áramütés és tûz veszélyének elkerülése érdekében.
Figyelem
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében a töltôt csak olyan aljzathoz csatlakoztatva
használja, amely megfelel a dugónak.
- Ellenôrizze, hogy a csatlakozó dugót teljesen, ütközésig bedugta-e az aljzatba.
A készüléket töltôvel együtt szállítjuk.
Csatlakoztassa a töltôt a fali aljzathoz.
[
A töltés végeztével az USB kábelen a piros jelzô
zöldre vált.
[
Az akkumulátor legelsô feltöltése kb. 3 órát vesz
igénybe.
A késôbbiekben a teljes feltöltéshez szükséges
idôtartam kb. 2,5 óra, normál mûködési
körülmények között.
Figyelem:
- A tûz veszélyének elkerülése érdekében ne folytassa a töltést 12 óránál tovább.
- Ne csatlakoztasson több berendezést is egyetlen aljzathoz.
- Ne használjon sérült akkumulátort vagy töltôt.
- Töltse fel teljesen az akkumulátort, ha elôször használja, vagy ha több hónapos szünet után veszi
ismét használatba.
- Az akkumulátor túltöltése rövidíti az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátor fogyóeszköz, a kapacitása folyamatosan csökken.
- Az akkumulátor élettartama akkor lesz a leghosszabb, ha mindig teljesen feltölti, és utána teljes
lemerítésig használja. Ha rendszeresen úgy tölti fel az akkumulátor, hogy még nincs teljesen
lemerítve, az akkumulátor mûködési idôtartama csökken. Ilyenkor néhányszor töltse fel teljesen,
majd merítse le teljesen az akkumulátort.
- Vigyázzon, hogy a töltô és a beépített újratölthetô akkumulátor érintkezôi ne érintkezhessenek fém
tárgyakkal (lánc, aprópénz, stb.), mert ez tüzet, áramütést okozhat.
- Ne érintse meg a töltôt nedves kézzel.
SELECT
MENU
D I G I TA L A U D I O P L AY E R Y H - 8 2 0
R E C
-
-
-
Sample
This manual is suitable for devices