Samsung YH-820MC user manual download (Page 28 of 30)

Languages: Hungarian
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 30
55
HU
Automatikus kikapcsolás
Menü üzemmódban a görgetés fel/le gombokkal válassza ki a Beállítások
[
Settings
] menüt, és nyomja meg a Kiválasztás (
SELECT
) gombot.
1
A görgetés fel/le gombokkal válassza ki a Kikapcsolás [
Power off
] menüpontot.
2
A Kiválasztás (
SELECT
) gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a megfelelô beállítást.
l
Választás után a MENU gombbal visszatérhet a fômenübe.
OFF (Kikapcsolva)
30mp
1perc
5perc
10perc
15perc.
3
Fader Effect
Power off-
10min
Settings
Menü üzemmódban a görgetés fel/le gombokkal válassza ki a Beállítások
[
Settings
] menüt, és nyomja meg a Kiválasztás (
SELECT
) gombot.
1
A görgetés fel/le gombokkal válassza ki a Nyelv [
Language
] menüpontot.
2
A görgetés fel/le gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg a
SELECT
gombot.
l
English (Angol)
Korean (Kóreai)
Japanese (Japán)
S.Chinese (Kínai)
T.Chinese (Kínai)
French (Francia)
German (Német)
Italian (Olasz)
Spanish (Spanyol)
Russian (Orosz)
l
A menü képernyô a kiválasztott nyelven jelenik meg.
3
Power off-10min
Language
Settings
Nyelv kiválasztása
P.Saver-3sec
Contrast-2
Fader Effect
P.Saver-3sec
54
Fader Effect
A hang be és kiúsztatása (Fader Effect)
Menü üzemmódban a görgetés fel/le gombokkal válassza ki a Beállítások
[
Settings
] menüt, és nyomja meg a Kiválasztás (
SELECT
) gombot.
1
A görgetés fel/le gombokkal válassza ki a Úsztatás [
Fader Effect
] menüpontot,
és nyomja meg a Kiválasztás (
SELECT
) gombot.
2
A görgetés fel/le gombokkal válassza ki a
Fade
,
Curve
, vagy
Duration
menü-
sort, majd nyomja meg röviden a
SELECT
gombot.
l
A beállítás után a
MENU
gombbal visszatérhet a fômenübe.
l
Fade (Úsztatás): A
SELECT
gomb ismételt megnyomására a készülék átvált az alábbi
úsztatási módok között.
- Fade Off (Úsztatás kikapcsolva): A zenét a beállított hangerôvel játssza le a készülék.
- Fade In (Beúsztatás): A hangerô a lejátszás megkezdésekor fokozatosan erôsödik.
- Fade Out (Kiúsztatás): A zene a lejátszás leállításakor fokozatosan halkul el.
- Fade In/Out (Be/kiúsztatás): A hangerô a lejátszás megkezdésekor fokozatosan
erôsödik, és a zene a lejátszás leállításakor fokozatosan halkul el.
l
Curve (Mód): A
SELECT
gomb ismételt megnyomására a készülék átvált az alábbi
úsztatási módok között.
- Linear (Lineáris): A zene elhalkulásának és felerôsödésének üteme állandó.
- Express slow (Lassú): A zene lassan erôsödik és halkul el.
- Express fast (Gyors): A zene gyorsan erôsödik és halkul el.
l
Duration (Idôtartam):
A
SELECT
gomb ismételt megnyomásával válasszon a következô értékek
közül:
3
5
10
15mp.
3
Fader Effect
Fade-
Off
Curve-Fast
Duration-5sec
Fader Effect
Settings
P.Saver-3sec
Contrast-2
Backlight-3sec
Sample
This manual is suitable for devices