Samsung YH-820MC user manual download (Page 9 of 30)

Languages: Norwegian
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 30
17
Manuell installasjon av USB-drivenheten
NO
Manuell installasjon av USB-drivenheten
16
Etter valg av drivenhet og klikk
[Reinstall driver]
.
4
Velg
[Install the software automatically]
og klikk
[Next]
for
å
avslutte.
5
G til Downloading File (side 21) hvis USB-drivenheten er installert.
F¿lg disse trinnene hvis USB-drivenheten ikke er installert:
Kontroller enhetsh
å
ndtereren.
Windows 2000/XP (Professional):
Styrepanel
System
Maskinvare
Enhetsh
å
ndterer
1
Kontroller om det er en enhet p
å
listen med
et utropstegn eller et sp
ø
rsm
å
lstegn
(vist som ukjent enhet eller USB-enhet).
2
Dobbeltklikk p enheten p listen med
utropstegn eller sp¿rsm lstegn.
3
I
Hvis det oppst r en feil ved installasjon av USB-drivenheten.
M
e
r
k
n
a
d
- Hvis du bruker Windows 2000 og din versjon av Windows ikke kjenner igjen
USB-drivenheten, m
å
du laste ned og installere den siste servicepakken fra
windowsupdate.microsoft.com
- Installasjonsmetoden kan variere avhengig av PC-type eller operativsystem.
Kontakt din PC-forhandler eller servicesenter for mer informasjon om installasjonen.
- Hvis det stadig oppst
å
r feil mens du installerer USB-drivenheten, kople til USB-kabelen etter
at du har startet opp systemet p
å
nytt.
Sample
This manual is suitable for devices