Samsung YH-820MC user manual download (Page 8 of 30)

Languages: Norwegian
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 30
Tilkopling av spilleren til din PC
14
15
Tilkopling av spilleren til din PC
NO
Kontroll av USB-drevet
Kontroll av USB-drevet
Windows 2000/XP:
1) Styrepanel
System
Maskinvare
Enhetsh
å
ndterer
Platedrev
Samsung YH-820 USB-enhet
2) Kontrollpanel
System
Maskinvare
Enhetsh
å
ndterer
Universal Serial Bus-kontrollenhet
YH-820 masselagringsenhet
Hvis USB-drevet ikke blir installert automatisk, se neste side.
7
SELECT
MENU
D I G I TA L A U D I O P L AY E R Y H - 8 2 0
R E C
Kople USB-kabelen til USB-porten p
å
datamaskinen.
Kople USB-kabelen til tilkoplingsporten for USB-kabelen p spilleren
og plugg deretter laderen i nettuttaket.
Hvis du kopler fra USB-kabelen p
å
din PC mens du implementerer en kommando, eller
initialiserer under installasjon av USB-drevet, kan du f
å
problemer med PC-en din.
4
Etter installasjonen av USB-drivenheten vil Samsung YH-820 USB Device
bli vist i
[System Properties]
[Device Manager].
6
3
USB-drevet blir installert med en melding som sier at den s
ø
ker etter en ny
utstyrsenhet. Det er ikke sikkert at du ser displayet under installasjonen.
G
å
til enhetsh
å
ndtereren og kontroller om installasjonen er fullf
ø
rt med hell.
5
I
Tilkopling av spilleren til en PC med USB-kabel
Lader
USB-kabel
Spiller
PC
Sample
This manual is suitable for devices