Samsung YH-820MC user manual download (Page 7 of 30)

Languages: Norwegian
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 30
13
Tilkopling av spilleren til din PC
NO
Tilkopling av spilleren til din PC
12
Fortsetter...
2
F¿lg instruksjonene i vinduet for
fullf¿re installasjonen.
F¿r du kopler spilleren til PC, m du huske
installere
Samsung Music Studio.
Hvis
Add New Hardware Wizard
blir vist, trykk p
å
[Cancel]
-knappen og installer Samsung
Music Studio.
Systemkrav.
Windows 2000 Service
Pack 4/XP
Windows Media Player 9.0
eller h
ø
yere
Internet Explorer 6.0 eller
h
ø
yere
Pentium 200 MHz eller st
ø
rre
50 MB med tilgjengelig hard-
diskplass
CD-ROM-drev
(dobbel hastighet eller mer)
USB-port (2.0) st
ø
ttet
DirectX 8.0 eller over.
M
e
r
k
- Logg inn p
å
din PC som en administra-
tor (hovedbruker) og installer medf
ø
l-
gende programvare (Music/Multimedia
Studio)
med Windows 2000 eller XP. I motsatt
fall blir ikke installasjonen
fullf
ø
rt.
I
Installasjon av programvare
1
Sett inn installasjons-CD-en i CD-ROM-drevet.
Bildet nedenfor kommer fram.
Velg
[Install Samsung Music Studio]
.
Sample
This manual is suitable for devices