Samsung YH-820MC user manual download (Page 6 of 30)

Languages: Norwegian
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 30
Komponenter
10
11
Plassering av kontrollorganer
NO
Kapasiteten til det utnyttbare innebygde minnet er mindre enn angitt, fordi den interne faste
programvaren ogs bruker en del av minnet.
Utseendet til tilbeh
ø
ret som vises, kan bli endret i forbindelse med produktforbedring uten
forh
å
ndsvarsel.
Kapasiteten kan bli redusert hvis det interne minnet ikke har ledig plass.
Modell
Innebygd minne
YH-820 MC
5 GB
Spiller
flretelefoner
Overf¿ringskabel
Brukerh ndbok
Lader
USB-kabel
Reiml s
Installasjons-CD
0:01:23
Now Playing: 1 of 10
Soul Tree
Sing a Song
Singer
PLAY
Modusindikator
Artistdisplay
Spordisplay
Forl¿pt sportid
Albumdisplay
Resterende batteri-indikator
Sangnummer-display
LINE-IN
HOLD
MIC
REC
A
¡Œ
B
MIC
HOLD-bryter
Kontakt for innsignal
Hopp/S¿k-knapp
Hopp/
S¿k-knapp
Opptaksknapp/
Sl¿yfegjentakelsesknapp
USB-kabel
Tilkoplingsport
Nettbryter av/p
spill/pause-knapp
VOLUM OPP/
RULL OPP-knapp
flretelefonkontakt
LYDSTYRKE NED/
RULL NED-knapp
SELECT-knapp
MENU-knapp
RESET-Hull
Display
Display
Sample
This manual is suitable for devices