Samsung YH-820MC user manual download (Page 4 of 30)

Languages: Norwegian
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 30
Sikkerhet ved bruk av batter-
6
7
Lade batteriet
NO
!
!
FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STflT. M IKKE PNES
De uisolerte delene inni laderen kan for rsake
elektrisk st¿t.
For din egen sikkerhet m du ikke pne
laderens deksel.
Les denne brukerh ndboka for
unng alle prob-
lemer som kan oppst ved bruk av laderen.
A
d
v
a
r
s
e
l
- For
å
unng
å
brann og elektrisk st
ø
t, hold laderen unna vann og fuktighet.
F
o
r
s
i
k
t
i
g
- For
å
unng
å
elektrisk st
ø
t, bruk laderen bare med et nettuttak som passer til formen p
å
omformerpluggen.
- Kontroller at pluggen til laderen er stukket helt inn i stikkontakten.
En lader f¿lger med spilleren din.
Plugg laderen i en veggkontakt.
Indikatorlampa p
å
USB-kabelen skifter til gr
ø
nt n
å
r
ladingen er fullf
ø
rt.
F
ø
rste gang batteriet blir ladd, tar det ca. 3 timer.
Oppladingstiden for batteriet er normalt
ca. 2,5 timer.
F
o
r
s
i
k
t
i
g
- For
å
unng
å
brannfare, lad ikke i mer enn 12 timer.
Plugg ikke flere enheter i samme stikkontakt.
- Bruk ikke et oppladbart batteri eller en lader som er defekt.
- N
å
r du skal bruke det oppladbare batteriet for f
ø
rste gang etter at det har ligget ubrukt i flere m
å
neder,
lad det f
ø
rst helt opp.
- Overlading reduserer batteriets levetid.
Det oppladbare batteriet er forbruksvare og kapasiteten vil avta gradvis.
- For
å
forlenge batteriets levetid m
å
du bruke det fullt oppladde batteriet til det er helt utladd,
og deretter lade det fullt opp igjen f
ø
r bruk. Hvis du lader batteriet n
å
r det ikke er helt utladd,
vil batteriets funksjonstid avta. I dette tilfellet m
å
du gjenta ladesyklusen (lade batteriet fullt opp og la det s
å
bli
helt utladd)
flere ganger.
- La ikke metallgjenstander, som for eksempel smykker eller mynter, komme i kontakt med laderens
koplingspunkter
(metalldeler) og det innebygde oppladbare batteriet.
En brann eller et elektrisk st
ø
t kan bli resultatet.
- Ta ikke i laderen med v
å
te hender.
SELECT
MENU
D I G I TA L A U D I O P L AY E R Y H - 8 2 0
R E C
Sample
This manual is suitable for devices