Samsung YH-820MC user manual download (Page 30 of 30)

Languages: Norwegian
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 30
58
59
NO
Spesifikasjoner
Modell
YH-820
Intern minnekapasitet
5 GB
Kapasitet, innebygd oppladbart batteri
650 mAh
Spenning
3,7V (Li-ion oppladbart batteri)
M l/vekt
49,8 x 88,1 x 13,8mm /84,5g
Kasse
Aluminium/Plast
Filoverf¿ringshastighet
Maks. 50 Mbps
Signal-/st¿yforhold
90 dB med 20 kHz LPF (basert p
å
1 kHz OdB)
flretelefonkontakt, utgangseffekt
5 mW (16
)
Utgangsfrekvensomr de
22 Hz~20 kHz
Temperaturomr de
-5~ +35
°
C(23~95
°
F)
Filst¿tte
MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz)
WMA (48 kbps ~ 192 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz)
Produktenheten som f¿lger denne brukerh ndboka, er lisensert med visse ndsrettigheter
for visse tredjeparter.
Denne lisensen er begrenset til privat, ikke-kommersiell bruk av
endebrukere for innholdet lisensen omfatter. Ingen rettigheter er gitt for kommersiell bruk.
Denne lisensen dekker ikke noen annen produktenhet enn denne produktenheten, og
lisensen omfatter ikke noen ikke-lisensert produktenhet eller prosess if¿lge ISO/IEC
11172-3 eller ISO/IEC 13818-3 brukt eller solgt i kombinasjon med denne produkteen-
heten.Denne lisensen dekker bare bruk av denne produktenheten for
kode og/eller
dekode lydfiler i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Ingen
rettigheter er gitt under denne lisensen for produktegenskaper eller -funksjoner som ikke
er i samsvar med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.
Feils
ø
king
Bakgrunnsbelysningen har slukket.
Unders
ø
k innstillingene av bakgrunnsbelysningen.
Bakgrunnsbelysningen blir automatisk deaktivert ved lengre avspillinger hvis batteriet
er svakt.
Displayet for avspillingstiden virker ikke riktig.
Kontroller om du ikke spiller en VBR (variabel bitfrekvens)-fil. VBR-filer blir bare delvis st
ø
ttet.
LCD-vinduet er for m¿rkt.
Kontroller kontrasten i menyen.
Kontroller om spilleren er i effektsparemodus
.
Noen ukjente tegn vises p skjermbildepanelet under avspilling.
Spr
å
k som ikke blir st
ø
ttet, blir angitt med en asterisk (
).
En /Noartist/Noalbum -fils¿kevei vises p avspillingsskjermen i stedet for den
valgte musikkfilens sangtittel.
Det finnes ingen ID3-merkeinformasjon for musikkfilen. Rediger sangtittelen, artisten og
albuminformasjonen for sangen.
Det tar lang tid n r jeg s¿ker etter sanger etter sangtittel, artist eller album.
Hvis det er mange musikkfiler p
å
din spiller, kan det ta lang tid
å
lese dem.
Sample
This manual is suitable for devices