Samsung YH-820MC user manual download (Page 3 of 30)

Languages: Norwegian
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 30
Sikkerhetsinstruksjoner
4
5
Sikkerhetsinstruksjoner
NO
F¿lg trafikksikkerhetsbestemmelsene
Bruk ikke øretelefonene når du kjører bil eller sykler.
Det er ikke bare farlig, men også ulovlig.
For å unngå en ulykke, skru ikke opp lydstyrken på øretelefonene for mye når du går.
Beskytt ¿rene dine
Still ikke opp lydstyrken for mye. Leger advarer mot å utsette ørene for høye lyder i lengre perioder.
Slutt å bruke enheten eller still lydstyrken ned hvis du får ringing i ørene.
Følg lokale retningslinjer med hensyn til avfallsdeponering når du kaster emballasje, batterier
og gammelt elektronisk utstyr.
Spilleren din er pakket inn i papp, polyetylen osv. Det er ikke brukt overflødige materialer..
Omgivelsestemperatur: 5 °C ~ 35 °C (41°F ~ 95 °F)
Fuktighet: 10 ~ 75 %
Vennligst les og sett deg inn i alle instruksjonene for
unng skade p deg selv og p spilleren
Ikke utsett enheten for
ekstreme temperaturer
(above 35 ¡C eller under -
5 ¡C). Unng fuktighet.
Legg ikke for hardt press
p enheten.
Slipp ikke spilleren.
Fors¿k ikke
demontere
og reparere enheten p
egen h nd.
Utsett ikke enheten for
kjemikalier som
bensen eller tynner.
Utsett ikke enheten for
direkte sollys eller
varmekilder.
Oppbevar ikke enheten i
st¿vete omgivelser.
Pass p at fremmede
stoffer ikke trenger inn i
enheten.
Plasser ikke tunge gjen-
stander opp enheten.
V
æ
r oppmerksom p
å
at vi fraskriver oss ethvert ansvar for skader pga. tap av
lagrede data eller dataopptak som skyldes havari, reparasjon eller andre
å
rsaker.
Bruk ikke enheten i n rheten
av
apparater som genererer et
sterkt magnetfelt.
I
flretelefoner
I
Driftsbetingelser utend¿rs
I
Milj¿informasjon
Sample
This manual is suitable for devices