Samsung YH-820MC user manual download (Page 29 of 30)

Languages: Norwegian
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 30
Spillerinformasjon
56
57
NO
Feils
ø
king
Hvis en av meldingene nedenfor blir vist:
- Kople til en PC og reparer den faste programvaren med gjenvinningsprogramvaren.
- Kople til en PC og bygg opp databasen igjen med gjenvinningsprogramvaren.
Meldingen Loading blir vist, og enheten virker ikke n r du sl r p str¿mmen.
Fils¿king virker ikke ordentlig i Menu Library.
Spilleren virker ikke. Ingenting vises p skjermbildepanelet.
Still spilleren tilbake.
Kople til laderen.
Forsikre deg om at Hold-bryteren st
å
r i stilling av.
Det kommer ingen lyd selv n r jeg trykker p Play-knappen i musikkmodus.
Kontroller om det er MP3- eller WMA-filer p
å
spilleren.
Ikke-spillbare filformater (f.eks. MPEG1 LAYER 1-fil) kan ikke spilles.
Filer som er lastet ned uten bruk av Multimedia Studio, kan ikke vises p
å
skjermen.
Jeg kan ikke laste ned filer.
Sjekk batteriets str
ø
mniv
å
.
Sjekk om driveren er riktig installert p
å
PC-en.
Innstaller programvaren igjen fra installasjons-CD-en.
Unders
ø
k USB-forbindelsen mellom spilleren og din PC.
Kontroller om ikonet
unplug/eject
eller
Safely Remove Hardware
finnes blant ikonene neder-
st p
å
skjermen.
Kan ikke vise bildefiler.
Filer som er lastet ned uten bruk av Multimedia Studio, kan ikke vises p
å
skjermen.
Gjenopprette standardinnstillinger
Bruk RULL OPP/RULL NED-knappene, velg About,
og trykk deretter p SELECT-knappen.
Hvis du velger About, kan du kontrollere totalt antall spor, total kapasitet,
tilgjengelig kapasitet og f
å
r informasjon om programvareversjonen.
I menyen, bruk RULL OPP/RULL NED-knappene, velg Settings,
og trykk deretter p
å
SELECT-knappen.
1
2
Power off-10min
Language
Tilbakestill
About
Settings
I menyen, bruk RULL OPP/RULL NED-knappene, velg Settings,
og trykk deretter p
å
SELECT-knappen.
1
Bruk RULL OPP/RULL NED-knappene, velg Reset
og trykk deretter p SELECT-knappen.
Hvis du velger Reset, blir alle valgte innstillinger gjenopprettet til standardinnstillingen.
2
Volum = 20
Gjenta = Av
EQ = Av
Bakgrunnsbelysning = 5 s
Contrast = 2
Standardinnstillinger
Tilbakestill
Yes
NO
Reset all default
Settings?
Fading
Power off-10min
Language
Tilbakestill
Settings
Sample
This manual is suitable for devices