Samsung YH-820MC user manual download (Page 28 of 30)

Languages: Norwegian
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 30
Innstilling, str
ø
m av
I menyen, bruk RULL OPP/RULL NED-knappene, velg Settings,
og trykk deretter p
å
SELECT-knappen.
1
Bruk RULL OPP/RULL NED-knappene og velg Power off.
2
Trykk p SELECT-knappen til den ¿nskede
str¿m av-tiden blir vist.
Velg den
ø
nskede str
ø
m av-tiden, og trykk deretter p
å
MENU-knappen for
å
g
å
til hovedmenyen.
AV
30 s
1 min
5 min
10 min
15 min.
3
Fading
Power off-
10min
Settings
I menyen, bruk RULL OPP/RULL NED-knappene, velg Settings,
og trykk deretter p
å
SELECT-knappen.
1
Bruk RULL OPP/RULL NED-knappene og velg spr k.
2
Bruk RULL OPP/RULL NED-knappene, velg det spr ket du ¿nsker
og trykk deretter p SELECT-knappen.
English
Korean
Japanese
S.Chinese
T.Chinese
French
German
Italian
Spanish
Russian
Teksten p
å
menyskjermen blir p
å
det spr
å
ket du har valgt.
3
Power off-10min
Language
Settings
Spr
å
kinnstillinger
P.Saver-3sec
Contrast-2
Fading
P.Saver-3sec
54
55
NO
Fading
Fading
I menyen, bruk RULL OPP/RULL NED-knappene, velg Settings,
og trykk deretter p
å
SELECT-knappen.
1
Bruk RULL OPP/RULL NED-knappene, velg Fader Effect og trykk deretter p
SELECT-knappen.
2
Bruk RULL OPP/RULL NED-knappene, velg Fade, Curve,
og Duration, og trykk deretter kort p SELECT-knappen.
Fullf
ø
r den
ø
nskede innstillingen, og trykk deretter p
å
MENU-knappen for
å
g
å
til hovedmenyen.
Fade: Hver gang du trykker p
å
SELECT-knappen, skifter valget slik:
- Fade Off: Musikk blir spilt med den lydstyrken du har stilt inn:
- Fade In: Lydstyrken
ø
ker gradvis bare n
å
r avspillingen starter.
- Fade Out: Lydstyrken minsker gradvis bare p
å
slutten.
- Fade In/Out: Lydstyrken
ø
ker gradvis n
å
r avspillingen starter, og minsker gradvis
p
å
slutten.
Curve : Hver gang du trykker p
å
SELECT-knappen, skifter valget slik:
- Line
æ
r: Hastigheten lydstyrken til musikken
ø
ker og minsker med, er fast.
- Express slow: Lydstyrken til musikken
ø
ker og minsker med liten hastighet.
- Express fast: Lydstyrken til musikken
ø
ker og minsker med stor hastighet.
Duration : Hver gang du trykker p
å
SELECT-knappen, skifter valget slik:
3
5
10
15sec
3
Fading
Fade-
Off
Curve-Fast
Duration-5sec
Fading
Settings
P.Saver-3sec
Contrast-2
Backlight-3sec
Sample
This manual is suitable for devices