Samsung YH-820MC user manual download (Page 26 of 30)

Languages: Norwegian
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 30
51
SRS Settings
NO
Innstilling av korreksjonsledd
50
I menyen, bruk RULL OPP/RULL NED-knappene, velg Settings,
og trykk deretter p
å
SELECT-knappen.
1
Bruk RULL OPP/RULL NED-knappene, velg SRS Settings og trykk deretter p
SELECT-knappen.
2
Bruk RULL OPP/RULL NED-knappene, velg SRS Level,
TruBass Level, Focus Level og Optimization og trykk deretter p SELECT-knappen
for
utf¿re de ¿nskede SRS-innstillingene.
3
Fullf
ø
r de
ø
nskede innstillingene og trykk deretter p
å
MENU-knappen for
å
g
å
til hoved-
menyen.
SRS, TruBass, Focus Level: Niv
å
et til SRS, TruBas og Focus kan alle stilles inn
innenfor omr
å
det 0 til 10.
Optimal: Optimaliserer SRS-funksjonen i samsvar med den tilkoplede enheten.
Earphone
Speaker
Headphone
Carpack
SRS-setting
SRS Level-
1
TruBass Level-5
Focus Level-0
Optimal-Earphone
Settings
EQ-Off
SRS-setting
Record Settings
Repeat-Off
M
e
r
k
- SRS-innstillinger er tilgjengelige bare hvis WOW, SRS eller TruBass er valgt i EQ-menyen.
I menyen, bruk RULL OPP/RULL NED-knappene, velg Settings og trykk
deretter p SELECT-knappen.
1
Bruk RULL OPP/RULL NED-knappene og velg EQ.
2
Trykk p SELECT-knappen til den ¿nskede modus kommer
opp.
Velg
ø
nsket modus og trykk deretter p
å
MENU-knappen
for
å
g
å
til hovedmenyen.
Off
Jazz
Classical
Pop
Rock
Bass boost
WOW
SRS
TruBass
3
M
e
r
k
- er et varemerke som tilh
ø
rer SRS Labs, Inc.
WOW-teknologien er innf
ø
rt p
å
lisens fra SRS Labs, Inc.
- Reguler lydstyrken til et passende niv
å
, da lydstyrken kan
ø
ke ved SRS-innstilling.
- Denne enheten st
ø
tter samplingsfrekvensene 32 kHz, 44,1 kHz og 48 kHz.
WOW: Med denne funksjonen kan du nyte SRS og Trubass samtidig.
SRS: Du h
ø
rer 3D stereolyd.
TruBass: Dette er en bassforsterkningsfunksjon som gj
ø
r lyden mer fyldig.
Settings
EQ-
Off
SRS-settings
Record Settings
Repeat-Off
Sample
This manual is suitable for devices