Samsung YH-820MC user manual download (Page 25 of 30)

Languages: Norwegian
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 30
49
Tilfeldig og gjentatt avspilling
NO
Visning av bildeserier
48
I menyen, bruk RULL OPP/RULL NED-knappene, velg Settings og trykk
deretter p SELECT-knappen.
1
Bruk RULL OPP/RULL NED-knappene og velg Repeat.
2
Trykk p SELECT-knappen og velg Repeat Off, One, All eller Shuffle.
Velg
ø
nsket modus og trykk deretter p
å
MENU-knappen for
å
g
å
til hovedmenyen.
Off. Velg dette alternativet for
å
lytte til sanger i gjeldende spilleliste,
en og en i gitt rekkef
ø
lge.
One (
):Velg dette alternativet for
å
spille kun ett spor kontinuerlig.
All (
): Velg dette alternativet for
å
spille alle sporene i gjeldende spilleliste.
Shuffle (
): Velg dette alternativet for
å
spille alle lagrede spor i tilfeldig rekke-
f
ø
lge.
3
Settings
EQ-Off
SRS-setting
Record Settings
Repeat-
Off
Trykk p MENU-knappen.
I menyen, velg Photo og trykk p SELECT-knappen
1
Bruk
RULL OPP/RULL NED
-knappene for
velge Slide Show.
2
Bruk RULL OPP/RULL NED-knappene, g til den ¿nskede filen, og trykk
deretter p SELECT-knappen.
Den valgte bildeserien blir vist.
Mens du ser p
å
bildeserien, trykk p
å
RULL OPP/RULL NED
-knappene for
å
justere lydstyrken p
å
bakgrunnsmusikken.
Mens du ser p
å
bildeserien, trykk p
å
MENU-knappen for
å
g
å
til forrige skjerm.
3
Photo
Albums
Slide Show
Slide Show
LJA.ppl
jay.ppl
people.ppl
M
e
r
k
- Bildeseriefiler kan opprettes eller redigeres i Multimedia Studio.
Se
Making Albums for Slide Shows
under
Using Multimedia Studio
for mer informasjon.
- Musikk blir spilt bare hvis musikk var tilf
ø
yd da albumet ble redigert.
- Visningen av bildeserier kan g
å
langsomt hvis for mange filer blir valgt, eller bildefilene er for
store.
Sample
This manual is suitable for devices