Samsung YH-820MC user manual download (Page 24 of 30)

Languages: Norwegian
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 30
47
Visning av bildefiler
NO
Opptak av MP3-er
46
M
e
r
k
- Se
Sending Images
under
Using Multimedia Studio
for
å
sende bilder til spilleren.
Trykk p MENU-knappen.
I menyen, velg Photo og trykk p SELECT-knappen
1
Bruk
RULL OPP/RULL NED
-knappene for
velge Albums.
2
Bruk RULL OPP/RULL NED-knappene, g til den ¿nskede bildefilen og trykk p
SELECT-knappen.
Den valgte bildefilen blir vist.
Mens du ser p
å
bildefilen, trykk p
å
MENU-knappen for
å
g
å
til en meny ovenfor.
Trykk p
å
-knappen for
å
se p
å
forrige bilde.
Trykk p
å
-knappen for
å
se p
å
neste bilde.
3
Photo
Albums
Slide Show
Albums
sea.jpg
land.jpg
sky.jpg
1
N r spilleren er i musikkmodus, bruker du Line-in-kabelen for
kople Line-in-
kontakten p hovedenheten til line-out-kontakten p den eksterne lydenheten.
M
e
r
k
- Hvis batteriet ikke er tilstrekkelig ladd, vil ikke spilleren fullf
ø
re kodingen av filen.
- Reguler lydstyrken p
å
den eksterne lydkilden til et passende niv
å
, og kod den.
Hvis lydstyrken er for h
ø
y, kan lydkvaliteten bli d
å
rlig.
LINE-IN
HOLD
MIC
2
Trykk og hold REC-knappen.
Den musikken du n
å
spiller p
å
den eksterne enheten, vil bli lagret som en MP3-fil.
3
Trykk p REC-knappen.
Opptaket stopper, og filen blir opprettet.
Filer blir tatt opp og f
å
r navnet Line-in0001.mp3, Line-in0002.mp3, og s
å
videre.
MP3-filer blir automatisk lagt til Playlists i Library.
Spilleren din kan brukes til
ta opp direkte fra en hvilken som helst ekstern lydkilde som en CD-
spiller, kassettspiller, hjemmestereo eller radio.
Sample
This manual is suitable for devices