Samsung YH-820MC user manual download (Page 23 of 30)

Languages: Norwegian
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 30
45
NO
Stemmeopptak
M
e
r
k
- Selv om du stiller samplings- og bitfrekvensen h
ø
yere, vil stemmeopptaket v
æ
re standard 8 kHz 32
kbps
-
Hver fil med stemmeopptak kan v
æ
re s
å
lang som 180 minutter.
1
Trykk og hold p REC-knappen for
starte
stemmeopptak.
Trykk p REC-knappen.
Opptaket stopper, og filen blir opprettet.
Filer blir tatt opp og f
å
r navnet Voice0001.mp3,
Voice0002.mp3, og s
å
videre.
MP3-filer blir automatisk lagt til din Voice Rec i Library.
2
Voice rec
0003.mp3
00:00:06
8 kHz : 32kbps
Rec level 8
Rec
S
ø
ke etter din musikk
44
Velg en stemmefil i Voice Recordings og trykk og hold p SELECT-knappen.
G
å
til skjermen Play Options
1
I Play Options, bruk RULL OPP/RULL NED-knappene, velg
ø
nsket avspillingsmu-
lighet og trykk p
å
SELECT-knappen.
Play: Den valgte tittelen blir spilt.
Delete: Den valgte tittelen blir slettet.
Cancel: G
å
tilbake til forrige skjerm.
2
I
Avspillingsmuligheter (stemmeopptak)
Play
Play option
Delete
Annuller
I Library, bruk RULL OPP/RULL NED-knappene, velg Voice Recordings og trykk
deretter p SELECT-knappen.
Filen med stemmeopptaket kommer opp.
1
Trykk p
å
√»
-knappen eller SELECT-knappen p
å
den
ø
nskede filen.
Den filen du har valgt, blir spilt.
2
I
S¿ke etter og velge stemmefiler
Library
Spor
Genres
Playlists
Voice Rec
Voice 0001
Voice 0002
Voice 0003
Voice Rec
Sample
This manual is suitable for devices