Samsung YH-820MC user manual download (Page 21 of 30)

Languages: Norwegian
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 30
S
ø
ke etter din musikk
40
41
S
ø
ke etter din musikk
NO
Genres: Viser sanggenren fra ID3-flikinformasjonen som er lagret i musikkfilen.
Trykk p
å
√»
-knappen p
å
den
ø
nskede genren.
Alle sangtitler som svarer til genrenavnet, vil bli spilt.
Hvis du velger et genrenavn, vil sangtitlene som svarer til den genren, bli vist.
Du kan bruke knappene RULL OPP/NED for
å
velge en sang, og deretter trykke p
å
SELECT-knappen for
å
spille denne sangen.
Tracks:Viser sangtittelen fra ID3-flikinformasjonen som er lagret i musikkfilen.
Du kan bruke knappene RULL OPP/NED for
å
velge en sang, og deretter trykke p
å
SELECT-
knappen
for
å
spille denne sangen.
009 5tion-Sorry
Spor
027 Cami-You can
073 U-groove
015.everything me
Blues
Genres
Ballad
Pop
Other
Hear My songs
Blues
Artists
Library
Albums
Spor
Genres
Library
Albums
Spor
Genres
Artists
I menyen, bruk RULL OPP/RULL NED-knappene, velg Library
og trykk p SELECT-knappen.
Artists: Viser artistnavnet fra ID3 flikinformasjonen lagret i musikkfilen.
Trykk p
å
√»
-knappen p
å
artistnavnet du
ø
nsker.
Alle sangtitler som svarer til artistnavnet, vil bli spilt.
Hvis du velger et artistnavn, vil sangtitler som svarer til navnet, bli vist. Du kan bruke knappene
RULL OPP/NED for
å
flytte og deretter trykke p
å
SELECT-knappen
for
å
spille den sangen du har valgt.
Albums: Viser albumtittelen fra ID3-merkeinformasjonen som er lagret i musikkfilen.
Trykk p
å
√»
-knappen p
å
det albumnavnet du
ø
nsker.
Alle sangtitler som svarer til albumnavnet, vil bli spilt.
Hvis du velger et albumnavn, vises sangtitler som h
ø
rer til dette albumet.
Du kan bruke RULL OPP/NED-knappene for
å
velge en sang, og deretter trykke p
å
SELECT
-knappen for
å
spille denne sangen.
I
S¿ke etter og velge musikkfiler
Artists
Library
Albums
Spor
Genres
All Tracks
Artists
Jason
Micky
Simson
Michel- Theme
All Tracks
DOC-Class room
Micky-Old time is
My Heart Will Go On
Everyday I Dream
Albums
Building Birdages
Turning the Tide
Everyday I Dream
Waking Up Is Easy
Leaming Again
Perfect
Library
Albums
Spor
Genres
Artists
Sample
This manual is suitable for devices