Samsung YH-820MC user manual download (Page 20 of 30)

Languages: Norwegian
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 30
S
ø
ke i musikkfiler
38
39
Menu-modus
NO
Trykk p
å
MENU-knappen for
å
g
å
til MENU-modus.
Bruk knappene RULL OPP/RULL NED for
å
finne den sangen du
ø
nsker, og trykk deretter
kort p
å
SELECT-knappen.
M
e
r
k
- I Menu-modus, trykk p
å
Menu-knappen for
å
g
å
ut av undermenyen du er i.
Now Playing: Vise den sangen som n
å
blir spilt.
Library: S
ø
ke og velge musikk som skal spilles.
Photo
:
Vise lagrede bildefiler eller bildeserier
Settings: Endre innstillinger.
M
e
r
k
- VBR (variabel bitfrekvens)-fil: En MP3-fil som inneholder forskjellige bitfrekvenser.
- N
å
r du spiller en VBR-fil, spilles ikke n
ø
dvendigvis den forrige sangen selv om du trykker p
å
-knap-
pen innen 5 sekunder etter at avspillingen er begynt.
- Den faktiske spilletiden og tiden som vises p
å
hovedenheten kan variere for VBR-filer.
Under avspilling, trykk og hold
,
-knappene for
å
s
ø
ke framover eller bakover i den
filen som blir avspilt.
I
S¿king etter spesielle deler i PLAY-modus
Under avspilling, trykk kort p
å
-knappen for
å
spille neste spor p
å
spillelisten.
Trykk p
å
-knappen innen 5 sekunder etter at avspillingen har startet for
å
g
å
til og
spille forrige spor. Trykk p
å
-knappen etter 5 sekunder for
å
spille det aktuelle sporet
fra begynnelsen.
I
S¿king etter musikkfiler i PLAY-modus.
Mens du er i pausemodus, trykk p
å
,
-knappene for
å
g
å
til neste eller forrige spor p
å
spillelisten, og spill den automatisk.
I
S¿king etter musikkfiler i PAUSE-modus.
Sample
This manual is suitable for devices