Samsung YH-820MC user manual download (Page 2 of 30)

Languages: Norwegian
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 30
Tilkopling av spilleren til din PC
..........................................................................................................................
12
Manuell installasjon av USB-drivenheten
..........................................................................................................
16
Frakopling av USB-kabelen
................................................................................................................................
18
Formatering i PC
................................................................................................................................................
19
Bruk av gjenopprettingsprogramvare
................................................................................................................
20
Bruk av Music Studio
..........................................................................................................................................
21
Nedlasting av fil
..............................................................................................................................................
21
Lage album
....................................................................................................................................................
22
Konvertering av lydfiler
..................................................................................................................................
23
Opplasting av filopptak
..................................................................................................................................
24
Visning av Hjelp på Music Studio
......................................................................................................................
25
Installering av Multimedia Studio
........................................................................................................................
26
Bruk av Multimedia Studio
..................................................................................................................................
28
Visning av Help på Multimedia Studio
..............................................................................................................
35
3
Innhold
NO
Innhold
2
S¿ke etter din musikk
........................................................................................................................................
40
Søke etter og velge musikkfiler
....................................................................................................................
40
Avspillingsmuligheter (Artists, Albums, Tracks, Genres)
..............................................................................
42
Velge en spilleliste
........................................................................................................................................
43
Avspillingsmuligheter (spillelister)
..................................................................................................................
43
Søking etter og valg av stemmefiler
..............................................................................................................
44
Avspillingsmuligheter (stemmeopptak)
..........................................................................................................
44
Stemmeopptak
..................................................................................................................................................
45
Opptak av MP3-er
..............................................................................................................................................
46
Visning av bildefiler
............................................................................................................................................
47
Visning av bildeserier
........................................................................................................................................
48
I
Andre funksjoner
I
Bruk av din spiller
Spille musikk
......................................................................................................................................................
36
Hold-funksjon/Sl¿yfegjentakelse
........................................................................................................................
37
S¿ke i musikkfiler
..............................................................................................................................................
38
Menu-modus
......................................................................................................................................................
39
Sikkerhetsinstruksjoner
........................................................................................................................................
4
Sikkerhet ved bruk av batterilader
........................................................................................................................
6
Lading av batteriet
..............................................................................................................................................
7
Funksjoner
............................................................................................................................................................
8
Komponenter
....................................................................................................................................................
10
Display
................................................................................................................................................................
10
Plassering av kontrollorganer
............................................................................................................................
11
I
Bruk av din spiller
I
Kundest¿tte
Feils¿king
..........................................................................................................................................................
61
Spesifikasjoner
..................................................................................................................................................
63
Tilfeldig og gjentatt avspilling
..............................................................................................................................
49
Innstilling av korreksjonsledd
..............................................................................................................................
50
SRS-innstillinger
................................................................................................................................................
51
Opptaksinnstillinger
............................................................................................................................................
52
Innstilling av bakgrunnsbelysning
......................................................................................................................
52
Innstilling av kontrast
..........................................................................................................................................
53
Innstilling av effektspareskjerm
..........................................................................................................................
53
Fading
................................................................................................................................................................
54
Innstilling, str¿m av
............................................................................................................................................
55
Spr kinnstillinger
................................................................................................................................................
55
Gjenopprette standardinnstillinger
......................................................................................................................
56
Spillerinformasjon
..............................................................................................................................................
56
L
Forberedelser
I
Tilkopling til datamaskin
Sample
This manual is suitable for devices