Samsung YH-820MC user manual download (Page 19 of 30)

Languages: Norwegian
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 30
Spille musikk
36
37
Hold-funksjon
NO
Aktiver p
hovedenheten.
N
å
r du aktiverer HOLD-bryteren, blir en
vist i displayet.
Bruk Hold-funksjonen for
l se og deaktivere alle knapper. Hold-funksjonen er nyttig for
hin-
dre at din Samsung-spiller blir sl tt av eller p ved et uhell n r du jogger, eller for
sikre
uavbrutt avspilling.
HOLD
C
I
Startpunkt
Mens du spiller en musikkfil, trykk p A
B
-knappen ved begynnelsen av den sl
ø
yfa du vil
stille inn.
A
kommer opp i displayet.
Trykk p A
B-knappen igjen, og still inn enden av sl
ø
yfa.
A
B blir vist i displayet.
Sl
ø
yfa blir spilt gjentatte ganger.
I
Endepunkt
M
e
r
k
-
Trykk p
å
A
B-knappen for
å
oppheve sl
ø
yfa.
0:01:23
No Album
Brave heart Theme
Poul
PLAY
A
B
M
e
r
k
-
Trykk og hold SELECT-tasten i Now Playing under avspilling av en fil for
å
vise den aktuelle spillelisten.
-
I spillelisten, bruk RULL OPP/RULL NED-knappene for
å
g
å
til et spor, og trykk p
å
√»
-knappen for
å
spille det sporet du har valgt.
I
Spille musikk
I
Pause i musikken
Sl
å
enheten p
å
og av
Str
ø
m p
å
: Trykk p
å
og hold
√»
-knappen inne for
å
sl
å
p
å
enheten.
Str
ø
m av: Trykk p
å
og hold
√»
-knappen inne for
å
sl
å
av enheten.
Velg Now Playing i menyen.
Avspillingen starter automatisk.
Trykk p
√»
-knappen for
å
ta
pause i avspillingen.
N
å
r du er i Pause-modus, trykk kort
p
å
√»
igjen for
å
gjenoppta
avspillingen.
Kontroller at spilleren er fullt oppladd og at ¿retelefonene er tilkoplet.
0:01:23
PLAY
Pause
PLAY
Soul Tree
Surfin s safari
Tim
0:01:23
Now Playing: 1 of 10
Now Playing: 1 of 10
Now Playing: 1 of 10
Now Playing: 1 of 10
Soul Tree
Surfin s safari
Tim
0:01:23
Soul Tree
Surfin s safari
Tim
Trykk p VOLUME OPP eller NED -knappen
for
justere lydstyrken fra 0 til 40.
I
Justering av lydstyrken
10
Sl
ø
yfegjentakelse
Sample
This manual is suitable for devices