Samsung YH-820MC user manual download (Page 16 of 30)

Languages: Norwegian
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 30
31
Bruk av Multimedia Studio
NO
Bruk av Multimedia Studio
30
I
Lage album for bildeserier
2
Trykk p [Edit Alb]-knappen ¿verst p Multimedia Studio.
[Making New Album]-vinduet blir vist.
3
Velg [Making Album for the use of PPL], og trykk
deretter p [OK]-knappen.
[PPL Album]-vinduet blir vist.
4
Trykk p [Add Image]-knappen ¿verst i [PPL Album]-vinduet, og velg det
bildet du vil redigere.
Hvis du velger flere bilder, vil hvert bilde bli vist i 5 sekunder.
5
Trykk p [Add Music]-knappen for
legge til bak-
grunnsmusikk.
Add BG Music: Bildet skifter hvert 5. sekund mens den
valgte musikken blir spilt.
5
Still inn formatet og banen til bildet i [Resize images]-vinduet og klikk
deretter p [OK]-knappen.
Bildet blir sendt til den enheten du har valgt.
Det sendte bildet kan vises fra [Photo]
[Albums] p
å
menyen.
Det optimale bildeformatet for visning p
å
enheten er 128 x 96. Juster derfor bildefor-
matet hvis bildet ikke blir vist korrekt p
å
spilleren.
M
e
r
k
- Bildefiler lagret i spilleren kan slettes hvis du velger [File]
[Delete images from device].
- Se Help for mer informasjon.
1
Kople spilleren til din PC.
Album opprettet fra [Making Album for the use of PPL] kan vises som bildeserier
p
å
spilleren.
M
e
r
k
- For
å
legge til en copyright-beskyttet lydfil som kan spilles p
å
spilleren, velg [Add Music]
[Add
BG Music]
[Add from Device] og velg den filen du
ø
nsker p
å
den tilkoplede spilleren.
- Copyright-beskyttede lydfiler lagt til fra spilleren, er merket DEVICE, og kan ikke spilles i [PPL
Album]-vinduet.
Sample
This manual is suitable for devices