Samsung YH-820MC user manual download (Page 15 of 30)

Languages: Norwegian
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 30
Bruk av Multimedia Studio
28
29
Bruk av Multimedia Studio
NO
I
Bilderedigering
1
Velg mappen som inneholder bilder du vil redigere, fra registervinduet ¿verst til
venstre i Multimedia Studio.
De lagrede filene blir vist i fillistevinduet til h
ø
yre.
2
Velg det bildet du vil redigere.
Det valgte bildet blir vist i [Preview image]-vinduet.
3
Trykk p [Edit Img]-knappen.
Fra [Picture editor]-vinduet, kan du utf
ø
re funksjoner som redigering av bakgrunnsbilder,
redigering av sjikt, innrykking av tegninger, lage rammer og utf
ø
re andre redigerings-
funksjoner.
M
e
r
k
-
Se Help for mer informasjon.
Kj
ø
r Multimedia Studio fra Desktop.
I
Sending av bilder
2
Velg bildet eller bildene du vil sende til spilleren.
3
Velg [File]
[Export images to device]
ø
verst p
å
menyen Multimedia Studio.
4
Velg enhet koplet til PC-en fra skjermen [Select device], og trykk deretter p
[OK]-knappen.
1
Kople spilleren til din PC.
Filer som er lastet ned uten bruk av Multimedia Studio, kan ikke vises p
å
skjermen.
Sample
This manual is suitable for devices