Samsung YH-820MC user manual download (Page 14 of 30)

Languages: Norwegian
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 30
Installering av Multimedia Studio
26
27
Installering av Multimedia
NO
3
F¿lg instruksjonene i vinduet for
fullf¿re installasjonen.
1
Sett inn installasjons-CD-en i CD-ROM-drevet.
Velg [Install Multimedia Studio].
Multimedia Studio er et program som st
ø
tter bilderedigering, videoavspilling og for-
matkonvertering, og opprettelse av multimedia-album.
2
Velg spr k
Sample
This manual is suitable for devices