Samsung YH-820MC user manual download (Page 13 of 30)

Languages: Norwegian
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 30
24
25
NO
Bruk av Music Studio
I
Opplasting av innspilt fil
1
Kople spilleren til din PC.
2
Trykk p
[Importing recorded file to PC]-knappen i Portable Device-vinduet.
3
Velg den mappen du vil laste opp, og trykk deretter p
[OK]-knappen.
4
Hvis du f r en advarende melding i vinduet, trykk p
[OK]-knappen.
V
æ
r oppmerksom p
å
at filopptaket i PC-en blir slettet automatisk hvis du laster opp den
innspilte filen til PC.
M
e
r
k
- Se [Help] for mer detaljert informasjon om bruken av Music Studio.
Visning av Hjelp p
å
Music Studio
Etter at Music Studio er utf¿rt, klikk p
knappen p ¿vre del av skjermen,
eller trykk p
F1-tasten.
Help kommer opp.
Flytt pila
ø
verst p
å
Music Studio, og klikk p
å
h
ø
yre musknapp.
F
ø
lgende valgvindu kommer opp.
Klikk p
å
Help, og Help-vinduet kommer opp.
M
e
r
k
- Musikkgjenkjenningsteknologi og tilh
ø
rende data er framskaffet av Gracenote og Gracenote
CDDB
®
Music Recognition ServiceSM.
- CDDB er et registrert varemerke for Gracenote. Gracenote logo og logotyp,
Gracenote CDDB logo og logotyp, og logoen
Powered by Gracenote CDDB
er
varemerker for Gracenote. Music Recognition Service og MRS er servicemerker for
Gracenote.
?
Sample
This manual is suitable for devices