Samsung YH-820MC user manual download (Page 11 of 30)

Languages: Norwegian
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 30
NO
Bruk av gjenopprettingsprogramvare
20
21
Gjenopprettingsprogramvaren kan brukes til
å
gjenopprette systemet ditt hvis dette hender:
Hvis en av meldingene nedenfor blir vist:
- Connect to PC and repair firmware with recovery utility.
- Connect to PC and rebuild database with recovery utility.
Hvis meldingen
Loading
blir vist, og enheten ikke virker n
å
r du sl
å
r p
å
str
ø
mmen.
Hvis fils
ø
king ikke virker ordentlig i Menu Library.
1
Kople spilleren til din PC.
2
Velg [Start]
[Programs]
[YH-820 Samsung Music Studio] i
desktop,
og trykk deretter p
å
[Recovery Utility].
For flere detaljer om gjenoppretting, trykk [Help].
3
Velg den gjenopprettingsm ten du ¿nsker.
Se help for detaljer om hver metode.
Bruk av Music Studio
I
Nedlasting av fil
1
Kople spilleren til din PC.
2
Trykk p
[Add]-knappen p
å
ø
vre del av Play List-vinduet for
å
f
å
den filen du
ø
nsker, i Play List-vinduet.
3
Velg den filen du
ø
nsker
å
flytte til spilleren, og dra og slipp den inn p
å
[Samsung YH-820] p
å
spilleren eller trykk p
å
[Transmit to your portable device]
-knappen.
De valgte filene vil bli lastet ned til spilleren.
M
e
r
k
- Du kan overf
ø
re filene fra File List-vinduet til
spilleren p
å
samme m
å
te som ovenfor.
- Hvis du velger [yes] i [Get ID3 Tag]-vinduet under nedlasting
av fil, blir sanginformasjon (ID3 Tag) om den relevante filen
endret slik at informasjonen blir korrekt.
- Se [Help] for mer detaljert informasjon om bruken av
Music Studio.
Music Studio er et program som gj
ø
r det mulig for deg
å
laste ned musikkfiler til spilleren,
og spille av musikkfiler p
å
din PC.
Filer lastet ned uten bruk av Music Studio kan ikke spilles.
1
2
Sample
This manual is suitable for devices