Manhattan 177535 MHX Wireless user manual download (Page 7 of 12)

Languages: English and 6 more
  • French
  • German
  • Italian
  • Polish
  • Russian
  • Spanish
Pages:12
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 12
Myszka optyczna bezprzewodowa Mini MHX • Instrukcja Użytkownika
Polski
POLSKI
7
Dziękujemy za zakup Myszki optycznej bezprzewodowej Mini MHX MANHATTAN
®
,
model 177535. Pełna specyfikacja produktu dostępna jest na stronie
www.manhattan-products.com.
Instalacja
1.
Wciśnij przednią część przycisku
zwalniającego i zdejmij pokrywę
kieszeni na akumulatory.
2.
Włóż dwa naładowane akumulatory
typu AAA (w komplecie) i zamknij
pokrywę.
3.
Wciśnij tylną część przycisku zwalniającego
i wysuń odbiornik USB z kieszeni w myszce.
4.
Podłącz odbiornik do wolnego portu USB w komputerze.
System operacyjny automatycznie wykryje nowe
urządzenie i zainstaluje odpowiednie sterowniki.
5.
Wciśnij przycisk synchronizacji na spodniej stronie
myszki. Synchronizacja powinna dokonać się
automatycznie. W przypadku problemów z
połączeniem zresetuj oba urządzenia,
wciskając jednocześnie przyciski
synchronizacji na odbiorniku i na
spodniej stronie myszki. Powtórz procedurę synchronizacji od początku.
Zalecenia eksploatacyjne
• Aby wyłączyć myszkę, należy wcisnąć i przytrzymać
przycisk synchronizacji przez 3 sekundy. Należy
postąpić w ten sam sposób, aby włączyć myszkę.
• Myszka wyłączy się automatycznie w momencie
umieszczenia odbiornika USB w kieszeni myszki.
• Niski poziom naładowania akumulatorów
sygnalizowany jest miganiem czerwonej diody
umieszczonej w rolce scroll.
• W celu uzyskania optymalnej jakości działania używaj myszkę w zasięgu do
1,5 m od odbiornika. Unikaj pracy myszką na powierzchniach szklanych oraz
odbijających światło.
Moduł
laserowy
Przycisk zwalniający
Pokrywa kieszeni
na akumulatory
Akumulatory typu AAA
Odbiornik USB
Kieszeń
na odbiornik USB
Przycisk
synchronizacji
Przycisk synchronizacji
Sample
This manual is suitable for devices