Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 98 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 98 of 266
5.
Sätt tillbaka enhetspanelen på datorns framsida.
Enhetspanelen kan bara sättas fast på ett sätt.
Diskettenhet
Ta bort diskettenheten
1.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
2.
Ta bort enhetspanelen genom att skjuta spärrhaken nedåt för att öppna panelen. Haka därefter av den från gångjärnen.
3.
Koppla loss ström
-
och datakablarna från diskettenhetens baksida.
4.
Håll spärrhaken nedtryckt och dra ut diskettenheten ur datorn.
1
panelinsats för cd/dvd
-enhet
2
panelinsats för diskettenhet
3
hållare för ansatsskruvar
VARNING!
Innan du börjar bör du följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
VARNING!
Undvik elstötar genom att alltid koppla bort datorn från eluttaget innan du tar av datorkåpan.
Sample
This manual is suitable for devices