Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 96 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 96 of 266
3.
Ta bort plasthårddiskhållaren från insidan av hårddiskfacket genom att trycka ihop spärrhakarna och försiktigt dra upp hållaren och ut ur facket.
4.
Bänd försiktigt ut sidorna på hårddiskhållaren och skjut in hårddisken i hållaren tills den klickar på plats.
5.
Flytta den första hårddisken från det övre uttaget till det undre:
a.
Koppla loss ström
-
och hårddiskkablarna från den första hårddiskens baksida.
b.
Tryck in de blå spärrhakarna på vardera sidan av hårddisken och dra ut den första hårddisken från det övre facket.
c.
Skjut försiktigt in den första hårddisken i det undre facket tills den klickar på plats.
6.
Skjut försiktigt in den nya hårddisken i det övre facket tills den klickar på plats.
7.
Anslut strömkabeln till enheterna.
8.
Anslut den seriella ATA-kontakten som togs bort i
steg 5
till den första hårddisken.
9.
Leta upp en oanvänd seriell ATA
-
kontakt på moderkortet och koppla en enhetskabel till den här kontakten och till den andra hårddisken.
Sample
This manual is suitable for devices