Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 95 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 95 of 266
3.
Skjut försiktigt in hårddisken i hållaren tills den klickar fast på plats.
4.
Skjut försiktigt in hårddisken i enhetsfacket tills den klickar fast på plats.
5.
Anslut ström
-
och datakablarna till enheten. Anslut hårddiskkabeln till kontakten på moderkortet.
6.
Kontrollera att samtliga anslutningar är rätt gjorda och sitter säkert.
7.
Sätt tillbaka datorkåpan
.
8.
Om enheten som du har installerat är den primära hårddisken, sätter du i ett startbart medium i startenheten. Dokumentationen som medföljde
enheten innehåller instruktioner om hur du installerar programvara som krävs för att den ska fungera.
9.
Starta systeminställningsprogrammet
och uppdatera lämpligt alternativ för
Primary Drive
(primär enhet) (
0
eller
1
).
10.
Avsluta systeminställningsprogrammet och starta om datorn.
11.
Du ska sedan partitionera och logiskt formatera enheten innan du fortsätter med nästa steg.
Instruktioner finns i dokumentationen till operativsystemet.
12.
Testa hårddisken genom att köra
Dell Diagnostics
.
13.
Om enheten du just installerat är den primära enheten installerar du operativsystemet på hårddisken.
Lägga till en andra hårddisk
1.
Kontrollera i dokumentationen att enheten är rätt konfigurerad för datorn.
2.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
1
hårddisk
2
hårddiskhållare
VARNING!
Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
VARNING!
Undvik elstötar genom att alltid koppla bort datorn från eluttaget innan du tar av datorkåpan.
ANMÄRKNING:
Undvik att ställa hårddisken på hårda underlag, eftersom det kan skada den. Placera den istället på t.ex. en skumgummiyta, som ger
tillräckligt med stöd.
ANMÄRKNING:
Om du byter ut en hårddisk med data som du vill behålla säkerhetskopierar du dina filer innan du börjar med den här proceduren.
Sample
This manual is suitable for devices