Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 94 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 94 of 266
Installera en hårddisk
1.
Packa upp den nya hårddisken och förbered den för installation.
2.
Kontrollera i dokumentationen att enheten är rätt konfigurerad för datorn.
1
hårddisk
2
spärrhakar (2)
OBS!
Om det inte finns en plasthållare på den nya hårddisken, snäpper du av plasthållaren som sitter på den befintliga hårddisken. Snäpp på hållaren
på den nya hårddisken.
1
hårddisk
2
hårddiskhållare
Sample
This manual is suitable for devices