Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 93 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 93 of 266
Hårddisk
Ta bort en hårddisk
1.
Om du byter ut en hårddisk med data som du vill behålla säkerhetskopierar du dina filer innan du börjar med den här proceduren.
2.
Kontrollera i dokumentationen att enheten är rätt konfigurerad för datorn.
3.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
4.
Koppla loss ström
-
och hårddiskkablarna från enheten. Koppla loss hårddiskkabeln från moderkortet.
5.
Tryck in de blå spärrhakarna på vardera sidan av enheten och dra ut enheten ur datorn.
VARNING!
Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
VARNING!
Undvik elstötar genom att alltid koppla bort datorn från eluttaget innan du tar av datorkåpan.
ANMÄRKNING:
Undvik att ställa hårddisken på hårda underlag, eftersom det kan skada den. Placera den istället på t.ex. en skumgummiyta, som ger
tillräckligt med stöd.
1
hårddiskkabel
2
hårddiskkabel på moderkortet
3
strömkabel
Sample
This manual is suitable for devices