Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 91 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 91 of 266
Tillbaka till innehållssidan
Användarhandbok för Dell™ OptiPlex™ GX620
Enheter
Enheter
Datorn stöder följande:
l
två seriella ATA
-
hårddiskar
l
två diskettenheter eller extra Zip
-enheter
l
två cd
- eller dvd-spelare
Allmänna installationsriktlinjer
Anslut cd/dvd-
spelare till kontakten som är märkt ”
IDE
moderkortet. Seriella ATA-
hårddiskar bör vara anslutna till kontakterna märkta ”
SATA0
eller
SATA1
,
SATA2
eller
SATA3
moderkortet.
IDE-enhetsadressering
När du ansluter två IDE
-enheter till en enda IDE-
gränssnittskabel och konfigurerar dem för kabelvalsinställningen, blir den enhet som är ansluten till den sista
kontakten på gränssnittskabeln huvud
-
eller startenhet (enhet 0) och den enhet som är ansluten till mellankontakten på gränssnittskabeln blir slavenhet
(enhet 1). Information om hur du konfigurerar enheter för kabelvalsinställningen finns i dokumentationen till enheten i uppgraderingspaketet.
Ansluta kablar till enheter
När du installerar en enhet ansluter du två kablar —
en likströmkabel och en datakabel —
till baksidan av enheten och till moderkortet.
Enhetskontakter
OBS!
På grund av begränsat antal enhetsfack och IDE
-
styrenheter för den här datorn kan du inte ansluta alla enheter som stöds samtidigt.
1
cd/dvd-spelare
2
diskettenhet
3
hårddisk
Sample
This manual is suitable for devices