Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 88 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 88 of 266
Installera en cd/dvd-spelare
1.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
2.
Om du byter ut en cd-/dvd-
enhet tar du bort ansatsskruvarna på den befintliga enheten och sätter dem på den nya.
3.
Om du installerar en ny cd-/dvd-
enhet tar du bort insatsen på enhetspanelen för den nya enheten, tar bort ansatsskruvarna från insidan på insatsen
och sätter dem på den nya enheten.
4.
Läs dokumentationen som medföljde enheten för att kontrollera att den är konfigurerad för din dator. Om du installerar en IDE
-enhet ska den
konfigureras för kabelval. Hur detta görs beskrivs i dokumentationen som medföljde enheten.
5.
Passa in ansatsskruvarna på cd
-/dvd-
enheten med ansatsskruvspåren och skjut försiktigt in enheten i facket tills den klickar på plats.
1
cd/dvd-spelare
2
spärrhake för enheten
Sample
This manual is suitable for devices