Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 86 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 86 of 266
Installera diskettenheten
1.
Om du byter ut en diskettenhet tar du bort ansatsskruvarna på den befintliga enheten och sätter dem på den nya.
2.
Om du installerar en ny diskettenhet tar du bort insatsen på enhetspanelen för den nya enheten, tar bort ansatsskruvarna från insidan på insatsen och
sätter dem på den nya enheten.
3.
Passa in ansatsskruvarna på diskettenheten med ansatsskruvspåren och skjut försiktigt in enheten i facket tills den klickar på plats.
1
diskettenhet
2
spärrhake för enheten
1
diskettenhet
2
ansatsskruvar (4)
3
ansatsskruvspår (2)
Sample
This manual is suitable for devices