Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 84 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 84 of 266
10.
Sätt tillbaka datorkåpan
.
Insatser på enhetspanelen
Om du ska installera en ny diskettenhet eller cd-/dvd-
enhet istället för att byta ut en befintlig, tar du bort insatser på enhetspanelen.
1.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
2.
Ta bort enhetspanelen genom att skjuta spärrhaken nedåt för att öppna panelen. Haka därefter av den från gångjärnen.
3.
Välj den insats på enhetspanelen som sitter framför det enhetsfack du vill använda.
4.
Tryck försiktigt på insatsens spärrhake för att ta bort den från enhetspanelen.
1
hårddiskkabel
2
hårddiskkabel på moderkortet
3
strömkabel
1
enhetspanel
2
spärrhake
3
insats på enhetspanelen
Sample
This manual is suitable for devices