Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 79 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 79 of 266
De flesta gränssnittskontakter är märkta så att de går att sätta i rätt: en skåra eller ett saknat stift på en kontakt motsvaras av en hake eller ett fyllt hål på
en annan kontakt. Märkta kontakter ser till att det första stiftet på kabeln (som utmärks med en färgad rand längs ena kanten på IDE
-kablar
seriella ATA-
kablar saknar färgad rand) går till första stiftet på kontakten. Det första stiftet på en kontakt på ett moderkort eller ett kort utmärks vanligtvis av en
serigraferad etta som är tryckt direkt på moderkortet eller kortet.
Strömkabelkontakter
Ansluta och koppla bort kablar till enheter
När du tar bort kabeln till en IDE
-
enhet fattar du tag i den färgade fliken och drar tills kontakten lossnar.
När du ansluter och kopplar bort en seriell ATA
-
datakabel, håller du kabeln i den svarta kontakten i var ände.
På samma sätt som IDE
-
kontakterna är de seriella ATA
-
kontakterna märkta så att de sätts i korrekt: en skåra eller ett saknat stift på en kontakt motsvaras av
en hake eller ett fyllt hål på en annan kontakt.
IDE-enhetskontakt
Seriell ATA-
kontakt
1
färgad rand på IDE
-kabel
2
kabelkontakt
3
gränssnittskontakt
ANMÄRKNING:
När du ansluter en IDE
-
kabel ska du inte vända bort den färgade randen från stift 1 på kontakten. Om du vänder på kabeln fungerar
enheten inte, och det kan skada styrenheten och/eller enheten.
Strömkontakt till IDE
-enhet
Strömkontakt till seriell
ATA-enhet
1
strömkabel
2
strömingång
Sample
This manual is suitable for devices