Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 77 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 77 of 266
Tillbaka till innehållssidan
Användarhandbok för Dell™ OptiPlex™ GX620
Ta bort datorkåpan
Ta bort datorkåpan
1.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
2.
Lägg datorn på sidan enligt bilden.
3.
Leta upp kåpans spärrhake enligt bilden. Skjut sedan spärrhaken bakåt medan du lyfter kåpan.
4.
Fatta tag i datorkåpans båda sidor och fäll upp den med gångjärnstapparna som hävstångspunkter.
5.
Ta bort kåpan från gångjärnstapparna och ställ undan den på ett mjukt underlag där den inte kan repas.
Tillbaka till innehållssidan
VARNING!
Innan du börjar bör du följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
VARNING!
Undvik elstötar genom att alltid koppla bort datorn från eluttaget innan du tar av datorkåpan.
1
säkerhetskabeluttag
2
kåpans spärrhake
3
hänglåsring
Sample
This manual is suitable for devices