Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 76 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 266
5.
Innan du sätter tillbaka korthållarmekanismen, kontrollera att:
l
Överdelen av alla kort och täckbrickor sitter i linje med justeringsskenan.
l
Skåran på kortets eller täckbrickans ovandel passar runt justeringsgejden.
6.
Tryck försiktig ner korthållarmekanismen så att kortfästet säkras på plats.
7.
Stäng korthållarspärren och tryck försiktigt tills den klickar fast på plats.
8.
Anslut kabeln till serieportskortet till kontakten som är märkt ”
SER2
på moderkortet.
9.
Anslut de kablar som ska anslutas till serieportskortet.
10.
Sätt tillbaka datorkåpan
.
Ta bort ett serieportskort
1.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
2.
Tryck försiktigt på spärrhaken på hållarspaken.
3.
Koppla bort alla kablar som är anslutna till kortet.
4.
Fatta tag i övre hörnet på serieportskortets fäste och dra försiktigt loss det från kontakten.
5.
Sätt tillbaka datorkåpan.
Tillbaka till innehållssidan
1
korrekt isatt kort
2
felaktigt isatt kort
3
fäste på plats
4
fäste placerad utanför platsen
ANMÄRKNING:
Dra inte kablarna över eller bakom installerade kort. Kablar som dras över korten kan göra att datorkåpan inte går att stänga eller
orsaka skada på utrustningen.
OBS!
I dokumentationen till serieportskortet finns information om kabelanslutningar.
Sample
This manual is suitable for devices