Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 75 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 266
7.
Korten säkras genom att du stänger korthållarspärren och snäpper fast den på plats.
8.
Sätt tillbaka datorkåpan
.
Serieportskort
Installera ett serieportskort
1.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
2.
Tryck försiktigt på spärrhaken på korthållarspärren från insidan för att öppna spärren. Spärren blir kvar i det öppna läget.
3.
Öppna korthållarmekanismen som håller fästen och kort på plats uppifrån:
a.
Sätt tummen på korthållarmekanismens ovansida och fatta tag i dess undersida med fingrarna.
b.
Med den andra handen trycker du försiktigt ihop korthållarmekanismens sidor så att den lossnar från flikspåren som håller den på plats.
c.
Vrid korthållarmekanismen uppåt för att lossa den från de två flikspåren.
4.
Ta bort täckbrickan (om sådan finns).
Sätt serieportskortet i kontakten och tryck bestämt nedåt. Se till att kortet sitter ordentligt på plats.
VARNING!
Innan du börjar bör du följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
ANMÄRKNING:
För att förhindra skador på komponenterna i datorn bör du jorda dig på något sätt innan du rör vid elektroniken i datorn. Du jordar dig
enklast genom att vidröra en omålad metallyta på datorns chassi.
OBS!
På serieportskortet till minitorndatorer finns även två PS/2
-kontakter.
1
korthållarspärr
2
inriktningsgejd
OBS!
Dokumentationen som medföljde serieportskortet innehåller information om hur kortet konfigureras, hur du gör interna anslutningar eller i övrigt
anpassar det för datorn.
Sample
This manual is suitable for devices