Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 74 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 266
14.
Om du installerade ett ljudkort:
a.
Starta systeminställningsprogrammet
, välj
Audio Controller
(styrenhet för ljud) och ändra inställningen till
Off
(av).
b.
Anslut de externa ljudenheterna till ljudkortets kontakter. Anslut inte externa ljudenheter till mikrofon-,
högtalar/hörlurs
-
eller linjeingångar på
datorns baksida.
15.
Om du har installerat ett nätverkskort och vill stänga av det inbyggda:
a.
Starta systeminställningsprogrammet
, välj
Network Controller
(styrenhet för nätverk) och ändra inställningen till
Off
(av).
b.
Anslut nätverkskabeln till uttaget på nätverkskortet. Anslut den inte till den inbyggda nätverksporten på datorns baksida.
16.
Installera de drivrutiner som behövs enligt beskrivningen i dokumentationen för kortet.
Ta bort ett PCI Express-kort
1.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
2.
Tryck försiktigt på spärrhaken på korthållarspärren från insidan för att öppna spärren. Eftersom spärren låses, blir den kvar i det öppna läget.
3.
Öppna korthållarmekanismen som håller kortet på plats uppifrån:
a.
Sätt tummen på korthållarmekanismens ovansida och fatta tag i dess undersida med fingrarna.
b.
Med den andra handen trycker du försiktigt ihop korthållarmekanismens sidor så att den lossnar från flikspåren som håller den på plats.
c.
Vrid korthållarmekanismen uppåt för att lossa den från de två flikspåren.
4.
Om du tar bort kortet för gott installerar du en täckbricka i den tomma kortöppningen.
Kontakta Dell
om du behöver en täckbricka.
5.
Innan du sätter tillbaka korthållarmekanismen, kontrollera att:
l
Överdelen av alla kort och täckbrickor sitter i linje med justeringsskenan.
l
Skåran på kortets eller täckbrickans ovandel passar runt justeringsgejden.
6.
Tryck försiktig ner korthållarmekanismen så att kortfästet säkras på plats.
1
korthållarspärr
4
kortkontakt
2
inriktningsgejd
5
kortplatskontakt
3
kort
6
spärrhake
OBS!
Det är nödvändigt att sätta i täckbrickor i tomma kortplatsöppningar för att datorn ska vara certifierad av FCC. Täckbrickan håller även damm och
smuts borta från datorn.
ANMÄRKNING:
Om du ansluter en nätverkskabel ansluter du den först till nätverksuttaget i väggen och sedan till datorn.
Sample
This manual is suitable for devices