Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 73 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 266
9.
Innan du sätter tillbaka korthållarmekanismen, kontrollera att:
l
Överdelen av alla kort och täckbrickor sitter i linje med justeringsskenan.
l
Skåran på kortets eller täckbrickans ovandel passar runt justeringsgejden.
10.
Tryck försiktig ner korthållarmekanismen så att kortfästet säkras på plats.
11.
Stäng korthållarspärren och tryck försiktigt tills den klickar fast på plats.
12.
Anslut de kablar som kortet kräver.
Information om kortets kabelanslutningar finns i dokumentationen till kortet.
13.
Sätt tillbaka datorkåpan
.
1
PCI Express x16-kort
2
spak
3
låsspringa (inte alla kort)
4
låsflik
5
PCI Express x16-kortkontakt
1
korrekt isatt kort
2
felaktigt isatt kort
3
fäste på plats
4
fäste placerad utanför platsen
ANMÄRKNING:
Dra inte kortkablarna över eller bakom korten. Kablar som dras över korten kan göra att datorkåpan inte går att stänga eller orsaka
skada på utrustningen.
ANMÄRKNING:
Om du ansluter en nätverkskabel ansluter du den först till nätverksuttaget i väggen och sedan till datorn.
Sample
This manual is suitable for devices