Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 72 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 266
Om du installerar eller byter ut ett PCI Express-
kort följer du procedurerna i nästa avsnitt. Om du tar bort kortet men inte byter ut det mot ett nytt kort ska du
läsa ”
Ta bort ett PCI Express
-
kort
.
Om ett kort ska byta ut måste drivrutinen för befintligt kort avinstalleras. Instruktioner finns i dokumentationen som medföljde kortet.
Installera ett PCI Express-kort
1.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
2.
Tryck försiktigt på spärrhaken på korthållarspärren från insidan för att öppna spärren. Spärren blir kvar i det öppna läget.
3.
Öppna korthållarmekanismen som håller kortet på plats uppifrån:
a.
Sätt tummen på korthållarmekanismens ovansida och fatta tag i dess undersida med fingrarna.
b.
Med den andra handen trycker du försiktigt ihop korthållarmekanismens sidor så att den lossnar från flikspåren som håller den på plats.
c.
Vrid korthållarmekanismen uppåt för att lossna den från de två flikspåren.
4.
Om du installerar ett nytt kort skapar du en kortplatsöppning genom att ta bort täckbrickan. Fortsätt därefter med
steg 6
.
5.
Om du byter ut ett kort som redan är installerat i datorn, tar du bort kortet.
Om det behövs kopplar du bort alla kablar som är anslutna till kortet. Om kortet har en korthållarskena tar du bort den. Dra försiktigt i låsfliken, fatta tag
i kortets övre hörn och dra det försiktigt ut ur dess kontakt.
6.
Förbered det nya kortet för installation.
Information om hur du konfigurerar kortet, gör interna anslutningar eller på annat sätt anpassar det för datorn, finns i dokumentationen som medföljde
kortet.
7.
Om du installerar kortet i x16-
kortkontakten placerar du kortet så att låsspringan är i linje med låsfliken och drar försiktigt i låsfliken.
8.
Sätt kortet i kontakten och tryck bestämt nedåt. Se till att kortet sitter ordentligt på plats.
1
korthållarspärr
4
kortkontakt
2
inriktningsgejd
5
kortplatskontakt
3
kort
6
spärrhake
VARNING:
En del nätverkskort startar datorn automatiskt när de ansluts till ett nätverk. Undvik elstötar genom att alltid koppla bort datorn från
eluttaget innan du installerar ett kort.
Sample
This manual is suitable for devices